Detail aktivity

Pexovaná

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Zdeňka Sobíšková (MŠ, ZŠ, SŠ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ České Budějovice)
Čas na přípravu: více než 10 minut
Čas na realizaci: 30 minut - hodina
Velikost skupiny: celá třída (25 – 30 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Neodkladná resuscitace.
Klíčová slova: první pomoc, zástava oběhu, resuscitace
Místo realizace: Kdekoliv.
Zařazení do výuky: praktika, program kurzu
Zaměření aktivity: skupinová práce, práce s textem, spolupráce v týmu

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Měla jsem pro vás, děti, připravenou teorii o náhlé zástavě oběhu a resuscitaci a nebudete tomu věřit, co se mi přihodilo. Potkala jsem dva rošťáky, kteří mi text roztrhali na spoustu kousků. Jeden rošťák utekl na první půlku pole, kousky mi tam rozházel textem dolů a druhý na druhou půlku pole a také tam ty kousky poházel textem dolů. Prosím vás o pomoc.

Na jedné půlce pole jsou otázky nebo začátky vět, tam si vezměte jednu kartičku v barvě svého družstva a doběhněte na druhou půlku pole, kde najdete správnou odpověď nebo správné dokončení věty v barvě svého družstva. S oběma kartičkami se vraťte zpět ke svému družstvu, kde se poradíte, zda je odpověď správná a může vyběhnout další člen družstva. Pokud nebude odpověď správná, běží žák znovu a hledá správnou kartičku s odpovědí. Na kartičce s odpovědí je jinou barvou napsané nějaké písmeno nebo i více písmen, tato písmena seřaďte dle čísel pořadí otázek. Např. otázka č. 1 má u odpovědi písmenko A, tak si písmenko A zapište jako první, otázka č. 2 bude mít u odpovědi písmenka HOJ hned za A zapíšete HOJ a vznikne vám šifra AHOJ. Až najdete všech 25 otázek a 25 odpovědí, tak vyluštíte šifru a dozvíte se, co dál.

Popis průběhu aktivity

Žáci se rozdělí na dvě družstva, v jednom družstvu bude 10 – 13 žáků.

Na jedné polovině pole se rozházejí otázky či začátky vět (textem dolů) a na druhé polovině pole odpovědi či dokončení vět (také textem dolů). Hranice mezi poli musí být znatelná.

Jeden žák z každého družstva si doběhne pro otázku s číslem pořadí od 1. do 25. a poběží hledat správnou odpověď na druhou polovinu pole. Když správnou odpověď najde, donese odpověď ke své skupině (vybíhá další žák) a poradí se, zda je odpověď správná. Pokud nemá správnou odpověď, běží zpět pro správnou odpověďa tu špatnou položí na hrací pole.

Na kartičce s odpovědí budou jinou barvou 1–3 písmena. Po sesbírání všech odpovědí sestaví všechna písmenka v pořadí dle čísel otázek. V šifře se dozví, kde se nachází zraněný, který potřebuje neodkladnou resuscitaci.

Rychlejší družstvo doběhne do školy, kde na figuríně provede resuscitaci dítěte a dospělého včetně volání záchranné služby. Pomalejší družstvo musí počkat a resuscitaci provede až jako druhé.

Autorské řešení/vyhodnocení

Řešení v příloze.

Jde o spolupráci celé skupiny, vymýšlení taktiky, pomáhání si. Rychlejší skupina, která zvládla bez chyb teorii, dostala první šanci si vyzkoušet naučenou teorii prakticky na figurínách. Pokud i pomalejší skupina zvládne teorii bez chyb, zaslouží si vyzkoušet resuscitaci na figurínách.

Pochvala všem, že zvládli teorii i záchranu zraněného, anebo se o to alespoň pokusili. Někdo pomaleji, jiný rychleji, ale u neodkladné resuscitace je rychlost a přesnost důležitá a ne vždy máme po boku tým lidí, který bychom si přáli.

Poznámky

Hra se může prodloužit tím, že žáci musí hledat kartičky v pořadí od 1. do 25. nebo se hrací pole určí ve větší vzdálenosti. Hra se může přizpůsobit i počasí, přesunutím do místnosti nebo do dvou místností, tím se zkrátí i čas hry.

Přílohy

karticky_zadani_jedna_barva.pdf (180.32 kB)
karticky_zadani_druha_barva.pdf (244.84 kB)
text řešení.pdf (216.32 kB)