Odborný tým


Metodici

Vytvářejí obsah vzdělávacích akcí a veškeré metodické výstupy projektu. V rolích metodiků pokračují metodici předchozího projektu.

MUDr. Ondřej Franěk

Lékař anesteziolog, specialista v oboru urgentní medicíny, vedoucí lékař operačního střediska Záchranné služby hl. m. Prahy, člen výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, autor několika desítek přednášek a publikací v oboru Urgentní medicíny v ČR i v zahraničí. Od roku 2010 je členem Evropské rady pro resuscitaci. Je držitelem licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru urgentní medicína, pro lektorskou činnost v lékařské praxi a pro poskytování poradenských služeb.

Mgr. Pavla Trčková

Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK Praha, obor tělesná výchova a sport a obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – tělesná výchova; Přírodovědeckou fakultu UK Praha – obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – biologie a odborné magisterské studium – obor Systematika a ekologie vyšších rostlin. Je lektorkou 1. třídy Akademie cvičitelů a instruktorů České Asociace sport pro všechny – specializace Cvičení a pobyt v přírodě. Nyní pracuje jako učitelka biologie a tělesné výchovy na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Má dlouholeté zkušenosti (22 let praxe) s organizačním a programovým zajištěním prožitkových akcí (kurzů, vzdělávacích pobytů, outdoorových a teambuildingových akcí – jedno i vícedenních, pro děti, mládež i dospělé). Spoluautorka e-learningových kurzů biologie pro střední školy (Biologie člověka; Genetika a ekologie) provozovaných společností Scio.

Mgr. Radomír Vlk, DiS.

Vystudoval Vyšší odbornou školu zdravotnickou, obor Všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář a vysokou školu v oboru Veřejné zdravotnictví. Pracuje jako lektor Vzdělávacího a výcvikového střediska a zdravotnický záchranář Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Je členem Komory zdravotnických záchranářů a sekce nelékařských zdravotnických pracovníků společnosti Urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP. Má zkušenosti s realizací metodických, zážitkových a zotavovacích akcí (příprava projektového, programového zabezpečení, vedení prožitkových aktivit apod.).


Supervizoři – garanti kurzů

Sestavují program jednotlivých kurzů z aktivit připravených metodiky, koordinují přípravu a jsou zodpovědní za průběh všech vzdělávacích akcí. V rolích supervizorů – garantů kurzu pokračují členové metodického a lektorského týmu, kteří byli zapojeni v minulém projektu.

Mgr. Zdeněk Křivánek, DiS.

Vystudoval Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Ústí nad Labem, obor Diplomovaná všeobecná sestra a Policejní akademii České republiky v Praze, obor Bezpečnostní management ve veřejné správě. Pracuje jako zdravotnický záchranář u Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, kde zároveň působí jako lektor Vzdělávacího centra. Je členem Unie nelékařských pracovníků ZZS ČR a České resuscitační rady.

Dominik HORN, DiS.

Vystudoval obor Všeobecná zdravotní sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář, dva roky pracoval na odd. Urgentního příjmu v Motolské nemocnici, od roku 2000 je zaměstnán u Zdravotnické záchranné služby v Praze, kde působí také jako lektor Vzdělávacího centra. Je instruktorem Vodní záchranné služby ČČK a držitelem potápěčské kvalifikace PADI Divemaster. Jako pořadatel a rozhodčí se podílí na realizaci studentských i profesionálních záchranářských soutěží. Je členem Komory záchranářů ZZS ČR a České resuscitační rady.

Mgr. Jana Jandáčková

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Táboře, Filozofickou fakultu UK v Praze – obor učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pedagogika – péče o nemocné, nyní pracuje jako ředitelka Střední zdravotnické školy v Táboře. Má zkušenosti s prací v týmu při realizaci pobytových akcí s prožitkovým programem pro děti, mládež a dospělé (příprava programového zabezpečení, vedení prožitkových programových aktivit, práce v pozici zdravotnice aj.).

Marie Halounová

Vystudovala Střední odbornou školu obchodní v Táboře a Jazykovou školu J. Š. Baara v Českých Budějovicích zakončenou Státní jazykovou zkouškou z německého jazyka. Je držitelkou německého jazykového certifikátu Goethe – Zertifikat C1, který odpovídá pátému stupni šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce. Pracuje jako asistentka ředitele v rakouské firmě zabývající se výrobou, prodejem a servisem čisticí techniky. Má dlouholeté zkušenosti s pořádáním prožitkových aktivit pro děti, mládež i dospělé (příprava a vedení prožitkových programových aktivit, organizační zabezpečení pobytových akcí outdoorového a teambuildingového typu). Je cvičitelkou 3. třídy ČASPV – specializace Cvičení a pobyt v přírodě.

Mgr. Eva Novotná

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze – obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – matematika a biologie. Od roku 1993 do roku 2000 učila na základní škole v Táboře, od roku 2000 je učitelkou na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře. Je spoluautorkou e-learningových kurzů biologie provozovaných společností Scio. Má řadu zkušeností s pořádáním akcí s biologickým i sportovním zaměřením.

Mgr. Táňa Srpová

Odborná učitelka na Střední zdravotnické škole v Táboře. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Benešově u Prahy, Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích ZSF – obor všeobecná sestra, Pražskou vysokou školu psychosociálních studií – obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Má mnohaletou zkušenost s organizační a programovou přípravou pobytových akcí s prožitkovým programem.


Odborný garant – zástupce partnera:

MUDr. Marek Slabý

Ředitel zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, člen akreditační komise MZ ČR, lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace, urgentní medicína a medicína katastrof a veřejné zdravotnictví. Publikační činnost v Časopise anesteziologie a resuscitace a urgentní medicína, příspěvky v odborných publikacích jiných autorů. Je držitelem licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru urgentní medicína a anesteziologie a resuscitace, pro lektorskou činnost v lékařské praxi a pro poskytování poradenských služeb.