NáPPadník

NáPPadník aktivit pro výuku první pomoci na základních a středních školách je jedním z výstupů projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem: PAMATUJ - POSKYTNI - PŘEDÁVEJ.

Jde o databázi nápadů na aktivity, které lze využít při výuce první pomoci ve školách. NáPPadník je doplňkem k dalším vytvořeným materiálům určeným pro výuku.

Autory námětů k aktivitám jsou jak členové projektového týmu (pedagogové i zdravotníci), tak absolventi pilotního kurzu ŠKOLITEL, který jsme v rámci projektu ověřovali na pilotní skupině 17 pedagogů.

Jednotlivé aktivity nejsou připraveny jako koncepční výuka problematiky první pomoci (k tomuto účelu jsme vytvořili metodiky s výukovými filmy), jsou spíše jejím doplňkem. V NáPPadníku najdete dva typy aktivit.

DIDAKTICKÉ AKTIVITY - nápady, jak vybraná témata z oblasti osvěty i vlastní tematiky poskytování první pomoci zařadit do výuky v podobě méně tradičních forem (skupinová práce, hry, soutěže apod.). Tyto činnosti jsou připraveny jednak jako rozšíření výuky o další zajímavá témata v předmětech, kde první pomoc vyučujeme koncepčně (biologie, výchova ke zdraví, tělesná výchova apod.), ale nenajdete zde také aktivity využitelné v řadě předmětů, v nichž se prvoplánově výuce první pomoci nevěnujeme (český jazyk, mediální výchova, fyzika, občanská výchova – základy společenských věd, estetická výchova aj.).

ZDRAVOTNICKÉ ETUDY - náměty na jednoduché simulace určené k prožitkovému způsobu výuky u vybraných témat z oblasti první pomoci.

NáPPadník je k dispozici ve formě brožury ve formátu PDF – ke stažení zde. Brožuru si prosím stáhněte a před používáním elektronických databází si přečtěte přinejmenším úvodní kapitoly pojednávající o typech aktivit užívaných v databázi (str. 2 a str. 37).

Doplňkem brožury NáPPadníku jsou webové databáze didaktických aktivit a zdravotnických etud, které jednak dokáží třídit nabízené aktivity podle zvolených kritérií a především obsahují četné přílohy, které jsou pro realizaci předkládaných aktivit potřebné a usnadní uživatelům práci při přípravě vybraných činností.

Autoři jednotlivých aktivit jsou uvedeni vždy v záhlaví každého z námětů.

Databáze didaktických aktivit

Databáze zdravotnických etud