Partner projektu

Partner projektu působí jako odborný konzultant při přípravě zdravotnického obsahu a zároveň je garantem odborné úrovně zdravotnického obsahu všech výstupů projektu.

Partner poskytuje také poradenství při zajištění doplňujícího zdravotnického materiálu používaného v rámci vzdělávacích aktivit v projektu.

Pomáhá rovněž při sestavení lektorského týmu – zajištění lektorů zdravotníků.

Vyjádření partnera Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje k motivaci pro vstup do projektu První pomoc prožitkem – PAMATUJ – POSKYTNI – PŘEDÁVEJ:

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje figurovala v roli partnera bez příspěvku již v předchozím projektu Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitkem CZ.1.07/1.3.06/03­.0005. Do vlastního vzdělávání pedagogických pracovníků jihočeských škol v tomto projektu realizovaném v letech 2011 – 2012 byli dále zapojeni pracovníci ZZS JčK – lékaři i nelékařský zdravotnický personál jako součást lektorského týmu.

Projekt První pomoc prožitkem – PAMATUJ – POSKYTNI – PŘEDÁVEJ je zaměřený na vzdělávání pracovníků škol v oblasti první pomoci. Jeho zásadní součástí (kromě dalších výstupů) je opět realizace vzdělávacích akcí pro pedagogy a tentokrát také nepedagogické pracovníky. Vzhledem k jednoznačně pozitivní odezvě ze strany cílové skupiny v minulém projektu, ale i zapojených pracovníků ZZS JčK a jiných zdravotnických záchranných služeb, jsme se rozhodli stát se partnerem i v projektu První pomoc prožitkem – PAMATUJ – POSKYTNI – PŘEDÁVEJ a pro vlastní projekt pak považujeme partnerství (profesní oporu) organizace určené právě k poskytování přednemocniční neodkladné péče za nezbytné. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje vstupuje do projektu opět jako partner bez příspěvku, který je garancí odborné úrovně vzdělávacích akcí a který poskytuje odborné poradenství. Tato profesní opora je o to důležitější, že mezi plánovanými výstupy projektu je návrh ucelené koncepce vzdělávání pedagogů a vytvoření a pilotování metodik pro výuku žáků základních i středních škol. V rámci realizace projektu Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitkem CZ.1.07/1.3.06/03­.0005 vyšlo totiž najevo to, co obecně není žádnou novinkou, ale při pohledu z blízka se stává velmi zřejmým a sice – neexistence koncepce vzdělávání pedagogů i žáků.

Myšlenku vytvoření ucelené koncepce 3 stupňového vzdělávání pedagogů v oblasti PP – POUČENÝ (pro všechny pedagogické pracovníky), ZDRAVOTNÍK (pro pedagogy vyjíždějící s dětmi na pobytové akce) a ŠKOLITEL pro metodiky/koor­dinátory výuky PP považuji za podnětnou, smysluplnou a potřebnou. Vzdělávací program, který v průběhu projektu vznikne a bude ověřen na pilotní skupině pedagogů pakmůže být podnětem pro základ jednotné a státem garantované koncepce vzdělávání pedagogů základních a středních škol.

MUDr. Marek Slabý
Ředitel ZZS JčK