Materiály pro výuku první pomoci ve školách

Zde najdete veškeré materiály, které je možné požít pro výuku první pomoci na základních a středních školách.

Materiály byly vytvořeny v období 1. 3. 2011 – 31. 12. 2014. Jedná se o výstupy navazujících projektů zaměřených na vzdělávání v oblasti první pomoci ve školách.

Publikace První pomoc pro školy

Výstup projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem - PAMATUJ - POSKYTNI – PŘEDÁVEJ, který jsme realizovali v letech 2013 – 2014.

Publikace ve formátu PDF ke stažení zde. Nová schémata doporučených postupů pro resuscitaci (2015).

Metodické příručky pro výuku žáků základních a středních škol

Výstup projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem - PAMATUJ - POSKYTNI – PŘEDÁVEJ, který jsme realizovali v letech 2013 – 2014.

Každá z metodických příruček se skládá ze dvou částí – DVD s výukovými filmy a dalšími doplňkovými materiály určenými pro výuku první pomoci na základních a středních školách a textové brožury s návodem k práci s připravenými výukovými audio a video výstupy. V každé brožuře najdete obecnou část věnující se problematice výuky první pomoci v současné škole a speciální část s didaktickým průvodcem k práci s materiály pro výuku na DVD nosiči. Součástí speciální části každé metodiky jsou také návrhy testů pro žáky. Testy jsou připravené v návaznosti na obsah výukových filmů a jsou určené k ověření zvládnutí probraných témat.

Všechny textové brožury a obsahy všech DVD jsou k dispozici ke stažení zde.

NáPPadník aktivit pro výuku první pomoci

Výstup projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem - PAMATUJ - POSKYTNI – PŘEDÁVEJ, který jsme realizovali v letech 2013 – 2014.

Brožura NáPPadníku ve formátu PDF ke stažení zde.

Elektronickou databázi nápadů a tipů na aktivity zaměřené na výuku vybraných témat z oblasti první pomoci najdete pod záložkou NáPPadník.

Návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol v oblasti první pomoci

V současné době není vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblasti první pomoci nijak koncepčně řešeno. Na základě zkušeností se vzděláváním pedagogů (i nepedagogických pracovníků škol) jsme koncepci vzdělávání pro tuto cílovou skupinu navrhli a předložili k odbornému posouzení odborníkům z oblasti urgentní medicíny i vzdělávání (více v záložce recenze projektových výstupů).

Text návrhu koncepce si můžete stáhnout zde.

Příručka první pomoci ke stažení

Příručka vznikla v rámci projektu: Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitkem, CZ.1.07/1.3.06/03­.0005, který jsme realizovali v letech 2011 – 2012.

V projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem - PAMATUJ - POSKYTNI - PŘEDÁVEJ jsme tuto příručku používali jako učební materiál pro účastníky kurzů.

Části A a B se věnují problematice laické první pomoci při náhlých závažných onemocněních a úrazech, část C, spolu s přílohami k této části, je zaměřena na výuku první pomoci ve školách.

Příručky