Materiály pro výuku první pomoci ve školách

První pomoc pro školy

Publikace kompletně zpracovává problematiku první pomoci pro potřeby škol.

Obsah je aktualizovaný v souladu s mezinárodními doporučenými postupy Guidelines 2021.

2. aktualizované vydání z roku 2021

E-kniha ke stažení zde (formát pdf)

2. aktualizované vydání z roku 2021

ISBN 978-80-906332-3-0

Metodická příručka pro výuku první pomoci na základních školách

Textová brožura s návodem k práci s výukovými materiály, pro realizaci výuky základního doporučeného rozsahu a obsahu.

Obsah je aktualizovaný v souladu s mezinárodními doporučenými postupy Guidelines 2021.

E - brožura ke stažení zde (formát pdf)

Příloha – DVD s výukovými filmy a dalšími doplňkovými audio-video soubory pro výuku na 1. a 2. stupni ZŠ.

Příloha ke stažení zde (obsah DVD ve formátu zip)

Návod jak pracovat s obsahem DVD bez nutnosti vypalovat disk najdete zde.

2. aktualizované vydání z roku 2021

ISBN 978-80-906332-4-7

Metodická příručka pro výuku první pomoci na středních školách včetně víceletých gymnázií

Textová brožura s návodem k práci s výukovými materiály, pro realizaci výuky základního doporučeného rozsahu a obsahu.

Obsah je aktualizovaný v souladu s mezinárodními doporučenými postupy Guidelines 2021.

E - brožura ke stažení zde (formát pdf)

Příloha – DVD s výukovými filmy a dalšími doplňkovými audio-video soubory pro výuku na 2. stupeň ZŠ (víceletá gymnázia) a střední školy.

Příloha ke stažení zde (obsah DVD ve formátu zip)

Návod jak pracovat s obsahem DVD bez nutnosti vypalovat disk najdete zde.

2. aktualizované vydání z roku 2021

ISBN 978-80-906332-5-4

Pozn. Publikaci i obě metodiky s DVD nosičem vydáváme v srpnu 2021 i tiskem a jsou do vyprodání zásob k dispozici ke koupi v sadách publikace+ metodika ZŠ nebo publikace + metodika SŠ. Zájemci kontaktujte nás na e-mailu ppp@mimoni.cz.

Další materiály k tématu první pomoc ve škole

Návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol v oblasti první pomoci

V současné době není vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblasti první pomoci nijak koncepčně řešeno. Na základě zkušeností se vzděláváním pedagogů (i nepedagogických pracovníků škol) jsme koncepci vzdělávání pro tuto cílovou skupinu navrhli a předložili k odbornému posouzení odborníkům z oblasti urgentní medicíny i vzdělávání (více v záložce recenze projektových výstupů).

Text návrhu koncepce si můžete stáhnout zde. (verze z roku 2014, stále aktuální).

Další náměty pro výuku

Do roku 2021 zde byly k dispozici také starší materiály – zejména třídílná příručka první pomoci (z let 2011 – 2012). Příručku již neaktualizujeme a není tedy již dostupná. Veškerý obsah (plně aktualizovaný) naleznete v aktuálních e-publikacích výše.

Některé z didaktických aktivit, které byly v rámci starších materiálů dostupné, jsme rovněž aktualizovali a přesunuli do didaktických aktivit našeho NáPPadníku.Druhé aktualizované vydání publikace První pomoc pro školy a metodik pro výuku první pomoci ve školách v roce 2021 vzniklo díky podpoře partnerů a sponzorů projektu:

První vydání uvedených materiálů pro výuku první pomoci na základních a středních školách v roce 2014 vzniklo v rámci realizace projektu OPVK - CZ.1.07/1.3.40/02.0022; První pomoc prožitkem: PAMATUJ - POSKYTNI - PŘEDÁVEJ.