O projektu

Základní informace:

Název projektu: První pomoc prožitkem – PAMATUJ – POSKYTNI – PŘEDÁVEJ; CZ.1.07/1.3.40/02­.0022

Grantový projekt v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.3.40 “Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji II” Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschop­nost (OPVK)

Poskytovatel podpory (zprostředkující subjekt): Jihočeský kraj

Financování: 85% Evropský sociální fond; 15% státní rozpočet ČR

Příjemce podpory (realizátor): „Občanské sdružení ve škole i mimo ni“ http://mimoni.cz

Partner (bez příspěvku): Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje; http://www.zzsjck.cz/, zástupce partnera MUDr. Marek Slabý, ředitel

Doba realizace projektu: 16 měsíců (1. 9. 2013 – 31. 12. 2014)

Místo realizace projektu: Jihočeský kraj (sídlo OS – Hlavatce 2, okres Tábor)

Anotace projektu:

Cílem projektu je vypracovat návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v problematice první pomoci. Ve spolupráci odborníků z oblasti urgentní medicíny a odborníků z oblasti vzdělávání bude vytvořena nabídka pěti druhů vzdělávacích akcí, na míru potřebám různých zástupců obou zapojených cílových skupin (pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení). Vzdělávací akce budou kombinací studia teorie prostřednictvím e-learningu a prezenčních akcí s důrazem na praktickou stránku poskytování první pomoci ve značné míře realizovanou prostřednictvím metodiky výuky prožitkem.

Účinnost vzdělávání se zařazením prožitkového způsobu výuky jsme ověřili v minulém projektu – Záchrana života na vlastní kůži aneb první pomoc prožitkem, jehož realizaci jsme ukončili 30. 6. 2012. V tomto projektu, který na realizovaný projekt navazuje, inovujeme akce pro pedagogy, které v minulém projektu vznikly (kombinací ověřené prožitkové výuky s tradičními formami výuky tak, aby vzdělávací akce byly přijatelné pro co nejširší spektrum zájemců z cílové skupiny) a rozšíříme nabídku vzdělávání o další stupeň (kurz ŠKOLITEL) který v rámci projektu navrhneme a ověříme na pilotní skupině pedagogů. Dalším z cílů projektu pak je zapojit pedagogické pracovníky do systematického a odborníky garantovaného vzdělávání v oblasti první pomoci ve školách. V projektu plánujeme rovněž vytvořit sadu metodických materiálů , které budou určeny pro výše zmíněné koncepční a systematické vzdělávání žáků na školách. V neposlední řadě si projekt klade za cíl oslovit kromě pedagogických pracovníků i další cílovou skupinu – pracovníky nepedagogické a do jejich vzdělávání zapojit kromě odborného týmu i zástupce druhé cílové skupiny – pedagogy školitele.