Detail aktivity

Cukrovka známá neznámá

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Pavla Trčková (tým PPP)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: 30 minut - hodina
Velikost skupiny: celá třída (25 – 30 žáků)
Doporučený věk: střední škola
Téma: Cukrovka
Klíčová slova: bezvědomí, první pomoc, onemocnění, náhlý závažný stav, poruchy chování, hypoglykemie
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina, praktika
Zaměření aktivity: skupinová práce, postup při poskytování první pomoci, práce s informacemi

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Ze zkušenosti z výuky středoškoláků i z realizace kurzů první pomoci víme, že problematika cukrovky a zejména první pomoci u diabetiků je jedno z „ošemetných“ témat. Každý o tom „něco slyšel“… ale úplně přesně neví, CO, PROČ, KDY a JAK vlastně dělat. Jak poznáme, co diabetikovi je? Co si všechno diabetici mohou píchat? Píchá se jim něco v rámci první pomoci? Je to inzulín? Řada lidí (ať už jde o autory písemných prací z biologie v rovině písemné odpovědi na otázku nebo o frekventanty kurzů první pomoc u příležitosti simulované zdravotnické etudy) ví, že si diabetici píchají inzulín, a tak by se v případě bezvědomí diabetika podívali, jestli ho u sebe nemá, a pokud by ho našli, tak by ho aplikovali.

V této aktivitě se věnujeme rozboru problematiky CO, PROČ, KDY a JAK při cukrovce poměrně podrobně.

Popis průběhu aktivity

Aktivita je připravena pro použití v návaznosti na seznámení s problematikou onemocnění cukrovkou v rámci hodiny biologie.

V příloze jsou 3 sady otázek.

Nejprve zrekapitulujeme s žáky základní informace o cukrovce – 1. sada otázek.

2. sada otázek se vztahuje k textu. Žákům rozdáme text – Hypoglykemie, který je převzatý z knížky MUDr. Viliama Dobiáše. Úkolem žáků je, aby s využitím textu zformulovali odpovědi na některé důležité otázky týkající se stavů, které mohou postihnout nemocné cukrovkou, a také první pomoci při těchto stavech. Na práci stanovíme časový limit.

Po té, co vyhodnotíme odpovědi a opravíme chyby (problematiku cukrovky a první pomoci při stavech souvisejících s cukrovkou najdete v naší publikaci První pomoc pro školy na str. 94 a 100), pustíme žákům instruktážní videa o poskytnutí první pomoci člověku s nízkou hladinou cukru (hypoglykemií).

Video 1 ukazuje diabetika s mírnější formou hypoglykemie (při vědomí, poruchy chování), video 2 pak ošetření diabetika se závažnější formou hypoglykemie (bezvědomí) – zde včetně ukázkového volání na tísňovou linku.

Na konec uvedeme 3. sadu otázek. Odpovědi žáků vyhodnotíme, popř. doplníme.

Autorské řešení/vyhodnocení

Autorské řešení pro 1. a 3. sadu otázek obsahuje informace, které by v rámci tohoto opakování měly zaznít (pokud je neuvedou žáci, učitel je v rozsahu uvedeného autorského řešení doplní).

U 2. sady otázek autorské řešení uvedeno není, informace lze najít v pracovním textu, popř. doplnit z textu naší publikace.

Poznámky

Jako text pro seznámení žáků s problematikou onemocnění jsme vybrali úryvky z knížky Volali jste záchranku?, která velmi poutavou a srozumitelnou formou zprostředkovává laikům pohled „do zákulisí“ práce záchranářů.

Autorem knížky je slovenský lékař Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. Kromě vyprávění příběhů z úhlu pohledu člena posádky výjezdové skupiny záchranky najdeme u každého tématu také osvětové dodatky, které vysvětlují laikům souvislosti konkrétního problému.

V této aktivitě užíváme část kapitoly věnované problematice zásahů u diabetiků, včetně osvětového dodatku této kapitoly. Text je přímou citací z uvedené knihy a je v této databázi použit s laskavým svolením autora pro účely výuky žáků základních a středních škol.

DOBIÁŠ, Viliam. Volali jste záchranku?: 20 let praxe na záchrance ve veselých i smutných příbězích. Dixit, 2014. ISBN 978–80–89662–09–8.

Přílohy

hypoglykemie.pdf (276.68 kB)
Cukrovka_otazky.pdf (373.86 kB)