Detail aktivity

Jsem chřipka

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Eva Novotná, Pavla Trčková (tým PPP)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: 10 - 15 minut
Velikost skupiny: polovina třídy (10 – 15 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Odborná terminologie.
Klíčová slova: první pomoc, úraz, onemocnění, náhlý závažný stav
Místo realizace: Kdekoliv.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina, praktika, program kurzu
Zaměření aktivity: soutěž

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Jako legendu lze zazpívat píseň Jaromíra Nohavici – Pochod marodů.

Popis průběhu aktivity

Učitel připne každému účastníkovi na záda kartičku s názvem onemocnění, náhlého závažného stavu, úrazu apod. (ukázka kartiček v příloze). Účastník se na svoji kartičku nedívá!

Každý se tak stává nemocí, úrazem, závažným stavem, ale nikdo neví čím. Úkolem všech je libovolně se pohybovat po místnosti a setkávat se s ostatními. Při setkání si dvojice podá ruku, oba účastníci si navzájem ukážou své kartičky a pak se snaží zjistit, čím vlastně jsou.

Partner, kterému klademe otázky, nám může odpovídat pouze ano – ne. Žádná jiná odpověď není přípustná. Pokud po 4–5 otázkách nezjistíme, kým jsme, vydáme se za dalším hráčem a pokračujeme v dotazování. Ten, kdo uhodl, kým je, si sedá a do hry už se nezapojuje.

Autorské řešení/vyhodnocení

Slovníček se stručnou charakteristikou vybraných onemocnění (v příloze).

Poznámky

Přílohy

Charakteristika_onemocneni.pdf (179.24 kB)
karticky_choroby.pdf (88.66 kB)