Detail aktivity

Přehřátí organizmu

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Veronika Šimečková (Gymnázium Strakonice)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: 30 minut - hodina
Velikost skupiny: celá třída (25 – 30 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Poškození teplem - přehřátí organizmu.
Klíčová slova: první pomoc, tělesná teplota, přehřátí
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina, praktika
Zaměření aktivity: diskuze, práce s textem, spolupráce v týmu

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Na první stránce pracovního listu jsou dva obrázky – na jednom jsou lidé ležící na pláži, na druhém je polárník na severním pólu. Žáci si je pozorně prohlédnou a pokusí se určit, co by těmto lidem mohlo hrozit (v kontextu první pomoci). Dále mohou následovat otázky typu:

Popis průběhu aktivity

Po úvodu do tématu se žáci pustí na chvíli do samostatné práce – vypracovávají postupně úkoly z pracovního listu (zde je možné pracovat jak ve dvojicích, tak samostatně – podle velikosti skupiny). Na vyřešení každého z úkolů dáme žákům cca 5–10 minut, poté následuje společný rozbor a diskuse.

Poznámka pro úkol č. 2 – odpovědi žáků zapíšeme na tabuli. Následuje diskuze s cílem vyvodit obecné příčiny přehřátí organizmu (vysoká teplota prostředí, fyzická zátěž, horečka, nedostatečný příjem tekutin, dlouhý pobyt na slunci…).

Poznámka pro úkol č. 3 – u mladších žáků můžeme napovědět počet správných odpovědí v úkolu.

Autorské řešení/vyhodnocení

Autorské řešení je součástí souboru přiloženého k této aktivitě.

Poznámky

Přílohy

prehrati_organismu.pdf (478.25 kB)