Detail aktivity

Potíže s dýcháním

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Lenka Jedličková (SZŠ Tábor)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: 30 minut - hodina
Velikost skupiny: celá třída (25 – 30 žáků)
Doporučený věk: střední škola
Téma: Potíže s dýcháním.
Klíčová slova: astmatický záchvat, hyperventilace, laryngitida, dušnost, dýchání
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina
Zaměření aktivity: soutěž, skupinová práce, práce s textem, spolupráce v týmu

Pomůcky

Viz přílohy.

Legenda/libreto/motivace

Je součástí zadání pro jednotlivé skupiny.

Popis průběhu aktivity

Studenty rozdělíme do tří skupin. Skupinám rozdáme zadání, ve kterém je popsána jejich situace. Součástí zadání jsou také úkoly. Je dobré zdůraznit, že všechny nabízené možnosti nejsou správné, budou tedy z nabízených postupů pomoci vybírat ty, které považují sami za vhodné.

Jakmile studentům rozdáme zadání, kontrolujeme, jak ve skupince pracují. Budou-li na pochybách, můžeme napomoci nápovědou. Příprava postupu bude zřejmě trvat déle než 5 minut, samotné scénky jsou ale obvykle velmi rychlé. Po každé scénce si znovu zopakujeme správný postup pomoci, jednotlivé body napíšeme na tabuli. Jako vhodný závěr můžeme zadat např. už samostatnou práci (každý za sebe), kdy žáci svými slovy popíší užitý postup, rozvíjí se tak jejich schopnost se vyjadřovat souvisle.

Autorské řešení/vyhodnocení

Správné řešení v příloze aktivity.

Poznámky

Film, ukazující postup při astmatickém záchvatu, najdete zde:

„http://www.szs­.svitavy.cz/…a-kompetence- kazdeho-pedagoga-1.html?videolist“

Abyste si mohli videa volně spouštět, popř. stáhnout na DVD, je nutná rychlá registrace, která je zdarma.

Přílohy

ukoly_skupiny.pdf (168.83 kB)
karticky.pdf (33.21 kB)