Detail aktivity

Nejen o přilbách na kolo

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Pavla Trčková, Ondřej Franěk (tým PPP)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: déle než hodina
Velikost skupiny: polovina třídy (10 – 15 žáků)
Doporučený věk: střední škola
Téma: Bezpečnost
Klíčová slova: bezpečnost, bezpečnostní pomůcky
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina
Zaměření aktivity: práce s textem, práce s informacemi

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Předpis č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 58

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Kritické myšlení, kritický postoj nebo také kritičnost (z řeckého krinein, rozlišovat, posuzovat) znamená schopnost nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení, nepřebírat naivně tradované názory, nýbrž dokázat zaujmout odstup a vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak jiných důvěryhodných osob. Na současného člověka se klade nárok kriticky, to jest vlastním rozumem a na základě vlastních zkušeností, zkoumat možnosti, které před ním stojí. Ve společnosti hojnosti a téměř úplné svobody tisku potřebují tuto schopnost už větší děti, aby si z nabízených možností dokázaly vůbec vybrat. Rozmach internetu a snadná dostupnost informací schopnost kritického myšlení snižuje. Kritické myšlení je důležité, protože nám umožňuje analyzovat, vyhodnocovat, vysvětlovat a modelovat naše myšlení, čímž snižuje riziko přijímání, jednání nebo myšlení na základě víry. (Wikipedie)

§ 58 (1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Kritické myšlení, kritický postoj nebo také kritičnost (z řeckého krinein, rozlišovat, posuzovat) znamená schopnost nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení, nepřebírat naivně tradované názory, nýbrž dokázat zaujmout odstup a vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností jak vlastních, tak jiných důvěryhodných osob. Na současného člověka se klade nárok kriticky, to jest vlastním rozumem a na základě vlastních zkušeností, zkoumat možnosti, které před ním stojí. Ve společnosti hojnosti a téměř úplné svobody tisku potřebují tuto schopnost už větší děti, aby si z nabízených možností dokázaly vůbec vybrat. Rozmach internetu a snadná dostupnost informací schopnost kritického myšlení snižuje. Kritické myšlení je důležité, protože nám umožňuje analyzovat, vyhodnocovat, vysvětlovat a modelovat naše myšlení, čímž snižuje riziko přijímání, jednání nebo myšlení na základě víry.

Wikipedie

Popis průběhu aktivity

Část 1

Uvedeme žáky do tématu citací ze zákona o silničním provozu (povinnost nosit cyklistickou přilbu). Předložíme 2 texty zaměřené na osvětu a zdůvodnění důležitosti těchto ochranných pomůcek (prvním textem je text 1 z naší pdf přílohy – Osvěta občas zabere; druhým textem je text ze záložky O projektu Na kole jen s přílbou

Stanovíme čas na přečtení textu Osvěta občas zabere a označení argumentů, které text používá „ve prospěch použití přilby“. Před předložením druhého textu – (Na kole jen s přilbou) krátkou TV reportáž na toto téma (reportáž se týká stejného projektu).

Úkolem žáků je porovnat oba texty a charakterizovat argumenty, které oba texty používají pro zdůvodnění důležitosti ochranných pomůcek. Oba texty z hlediska užívaných argumentů porovnat.

Po přečtení textů zahájíme diskusi, v níž:

  1. Shrneme argumenty užívané v obou textech.
  2. Porovnáme užívané argumenty a uvedeme rozdíly mezi nimi.
  3. Vyjádříme se k působivosti argumentů (Který z textů považujete za více přesvědčivý a proč?).
  4. Pořídíme z diskuse krátké resumé.

Část 2

S použitím resumé pořízeného na konci první části aktivity shrneme výstupy z práce skupiny. V následující hodině předložíme žákům třetí text (text 2 z našeho pdf souboru – Vrtěti psem – aneb na kolo jen s přilbou a nikdy jinak?).

Po přečtení zahájíme diskusi:

  1. Na co autor tohoto textu upozorňuje?
  2. Porovnejte poselství tohoto článku s výstupy z vaší diskuse v části 1.
  3. V čem tkví nebezpečí účelově interpretovaných „statistických údajů“?

Část 3

Žáci pracují s texty 1 a 2 z naší přílohy (Osvěta občas zabere + Vrtěti psem…) včetně vlastních poznámek, které si v textech vytvořili. Pracují ve 3–4 členných skupinách.

Úkolem je vytvořit krátký seznam bodů (8–10 bodů) na téma cyklistické přilby, který zahrnuje důležitá sdělení k bezpečnosti cyklistů z obou těchto článků. Seznamy si skupiny navzájem představí.

Autorské řešení/vyhodnocení

Aktivita nemá jasné autorské řešení. Hodnocení činnosti žáků závisí na výstupech z diskuse.

V seznamech, které žáci vytvoří v průběhu aktivity 3, by měly být obsaženy nejdůležitější argumenty obou textů.

Poznámky

DOBIÁŠ, Viliam. Volali jste záchranku?: 20 let praxe na záchrance ve veselých i smutných příbězích. Dixit, 2014. ISBN 978–80–89662–09–8.

Přílohy

prilba.pdf (346.67 kB)