Detail aktivity

Tři nitky života

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Pavlína Nováková (ZŠ Tábor Zborovská 2696)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: 30 minut - hodina
Velikost skupiny: polovina třídy (10 – 15 žáků)
Doporučený věk: od 1. stupně ZŠ
Téma: Prvotní a druhotné vyšetření/ošetření.
Klíčová slova: zástava dechu, bezvědomí, prvotní vyšetření/ošetření, druhotné vyšetření/ošetření
Místo realizace: Kdekoliv.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina, praktika, program kurzu
Zaměření aktivity: soutěž, skupinová práce, diskuze

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Fotografie ležícího pravděpodobně zraněného člověka.

Popis průběhu aktivity

Během následující vyučovací hodiny se žáci mají seznámit se základním postupem (sledem kroků/aktivit) při poskytování první pomoci. V úvodu ukážeme dětem obrázek ležícího zraněného člověka. Žáci se pokusí odhadnout téma hodiny.

Vyzveme je ke hravé na první pohled odpočinkové aktivitě po celodenním sezení v lavici. Pokud pracujeme s malou skupinou, zúčastní se všichni žáci (max. 14). Pokud jde o celou třídu, vyzveme dobrovolníky. Ostatní sedí v lavici jako diváci. Každý žák uchopí konec provázku a všichni dohromady utvoří kruh (jakési slunce). Učitel položí na centrální kroužek míček. Žáci jsou vyzváni, aby se po celou dobu aktivity snažili udržet míček na kroužku. Můžeme je vyzvat k chůzi po obvodu jedním a druhým směrem, ke stání na jedné noze, ke zvedání rukou apod. Po určité době se zastavíme a celý tento dynamický útvar připodobníme k lidskému organismu.

Po krátkém zamyšlení rozdáme dětem kartičky s chorobami a neduhy, kterými „trpí“. Vyzveme některé z nich, aby pustili provázek. Uděláme to takto: „Petře, jakou trpíš chorobou?“ žák odpoví, event. ukáže kartičku. „Nakazil ses chřipkou. Co myslíš, přežiješ tuto nemoc?“… „Vidíš, tuto nemoc překonáš. Můžeš tedy pustit provázek“. Mohou následovat otázky typu „Má ještě někdo nemoc, kterou sám nebo s pomocí léků překoná?“ Postupně pustí provázek všichni žáci kromě tří, kteří představují krevní oběh, dýchání a činnost mozku. Na jejich tři provázky můžeme pověsit připravené obrázky pro lepší vizualizaci. Zdůrazníme význam těchto základních tří nitek života. Názorně si předvedeme, že pokud selhává jedna z těchto tří funkcí, tělo zkolabuje, tj. míček padá. Následuje krátký výklad učitele na téma první pomoc (základní kroky) při bezvědomí a poruše dýchání, případně silném krvácení. Upozorníme na zbytečnost hmatání pulzu.

Druhá část hodiny je zaměřena na postup druhotného vyšetření v případě, kdy jsou zachovány výše uvedené základní životní funkce. Žáci dostanou do dvojice pracovní list „Druhotné ošetření“. Mají v něm za úkol vyškrtat zbytečné a zdržující kroky při druhotném vyšetření v době čekání na příjezd ZZS. Ve zbylých větách jsou zvýrazněna některá písmena. Z nich pak složí slovo chybějící v úvodní větě. Následuje diskuse se žáky nad správností či zbytečností uvedených kroků.

Autorské řešení/vyhodnocení

Výstupem první aktivity „Základní nitky života“ je uvědomění si základních životních funkcí a nutnosti jejich zachování či obnovení při prvotním vyšetření/ošetření. Z diskuse po vypracování pracovního listu „Druhotné ošetření“ má vyplynout důležitost a zbytečnost některých kroků prováděných do příjezdu ZZS (posledních 5 kroků).

Tajenka – slovo chybějící v úvodní větě „SVĚDKY“.

Poznámky

Přílohy

Prvotní a druhotné ošetření -motivační foto ležící člověk 1.JPG (5.4 MB)
PPP_karticky_nemoci_pracovni_list.pdf (192.32 kB)
PPP_obrazky_srdce_plic_mozku.pdf (446.97 kB)