Kurzy pro nepedagogické pracovníky škol

Nepedagogickým pracovníkům škol budou určeny dva druhy vzdělávacích aktivit.

Základní školení první pomoci v rámci BOZP

Základní školení pro malé skupiny nepedagogických pracovníků (4 – 6 účastníků).

Délka akce: 4 vyučovací hodiny
Forma školení: Prezenční (malé skupiny max. 4 – 6 účastníků) – přednáška + nácvik základních úkonů PP.

První pomoc prožitkem pro nepedagogické pracovníky škol

Vzhledem k tomu, že při řešení zdravotních problémů žáků se do spolupráce často zapojují i nepedagogičtí pracovníci, plánujeme doplnit nabídku vzdělávacích akcí o prakticky zaměřený kurz pro nepedagogy.

Délka akce: 13 vyučovacích hodin
Forma školení: Kombinovaná (6 hodin samostudia formou e-learningu; 7 hodin prezenční akce)
Použitá metodika: Výuka prožitkem – praktická aplikace teorie nastudované v e-learningu v simulovaných zdravotnických etudách, s následným odborným rozborem zásahu od zdravotnického lektora.