Stalo se » První pomoc prožitkem pro studenty GPdC

22.06.2022 - 24.06.2022

Již po třetí jsme v Hlavatcích hostili skupinu studentů z Gymnázia Pierra de Coubertina, kteří si v rámci červnových projektových dnů zvolili účast na zážitkovém kurzu první pomoci.

Kurz byl kombinací programu zajištěného školou v rámci projektových dnů ze „šablon“ a programu zajištěného spolkem. Naše část programu se odehrávala v Hlavatcích a zahrnovala výuku v simulacích – tedy tzv. zdravotnické etudy se simulovaným voláním na tísňovou linku s následným rozborem zdravotnického lektora.

Projektu se zúčastnilo 24 studentů (1. – 3. ročníků čtyřletého studia a odpovídajících ročníků osmiletého studia).