Stalo se » Doškolovací kurz - POUČENÝ; ZDRAVOTNÍK 2021

03.08.2021 - 05.09.2021

Dvakrát odložený doškolovací kurz pro absolventy našich kurzů.

Tahle skupinka si na svůj doškolovák opravdu počkala. Covid způsobil dvojí odklad akce, ale asi o to víc se na to účastníci nakonec těšili.

Doškolováky jsou tradičně velmi příjemné akce – lidé vědí, do čeho jdou (základní kurz mají) a ohromně si to užívají.

Tato skupina nebyla jiná. Bylo jich jen 9 – 7 zdravotníků a 2 poučení. takže trénink byl i patřičně intenzivní.

Co nás jako tým VELMI těší, je skutečnost, že i po 10 letech od absolvování základního kurzu jsou znalosti a dovednosti našich absolventů na velmi vysoké úrovni.

U této akce nedáváme hodnocení… nejvyšším hodnocením je, že lidé znovu přijedou (někteří se již doškolovali podruhé).

Díky, bylo to moc fajn.