Stalo se » Doškolovací kurz - POUČENÝ; ZDRAVOTNÍK 2019

01.11.2019 - 30.11.2019

Akreditovaný doškolovací kurz pro absolventy kurzů POUČENÝ (Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy) ZDRAVOTNÍK (Zdravotník zotavovacích akcí) byl posledním kurzem roku 2019.

Z původně přihlášených 9 účastnic – pedagožek jich dorazilo jen 8, ale o to více si to všechny užily.

Měli jsme 3 absolventky kurzu ZDRAVOTNÍK, které v rámci školení absolvovaly i přezkoušení z teoretických znalostí a praktických dovedností a 5 absolventek kurzu POUČENÝ, které si prohloubily dovednosti opakovacími nácviky.

Všechny účastnice se pak samozřejmě potkaly s novými etudami, v nichž si připomněly, co už zapomněly a posunuly své dovednosti zase o kousek dál.

Dámy, děkujeme, že jste přijely, a že máte zájem si aktualizovat své znalosti a dovednosti.

Budeme se těšit za pár let zase na viděnou.

Hodnocení účastníků akce si můžete přečíst zde