Stalo se » ZDRAVOTNÍK 2019

28.02.2019 - 31.03.2019

Kurz ZDRAVOTNÍK pro pedagogy a veřejnost akreditovaný jako kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“.

Na kurzu úrovně Zdravotník se sešlo 5 pedagogů a 3 účastníci jiných profesí.

Co bylo na poměry tohoto kurzu nezvyklé bylo genderově vyvážené složení skupiny (to nemíváme, bývá převaha žen).

Kurz klapal po všech stránkách a dost jsme se všichni dohromady zasmáli, zazpívali si… a vůbec, měli jsme se pěkně…:-).

… a tak…

Hodnocení účastníků akce si můžete přečíst zde