Stalo se » Doškolovací kurz Poučený+ Zdravotník

14.09.2018 - 07.10.2018

V říjnovém termínu jsme na spojili doškolovací kurz pro zájemce z řad absolventů kurzu Poučený a Zdravotník.

„Doškolovák kurzu POUČENÝ“ máme čerstvě akreditovaný, takže jsme jej nabídli historicky poprvé. Sešlo se nám 7 zájemců a kurzu hrozilo zrušení. Nakonec jsme kurz spojili s „doškolovákem ZDRAVOTNÍKA“ – ten sice proběhl samostatně v září, ve 13 účastnících, ale někteří zdravotníci se na něj nevešli, nebo jim nevyhovoval termín, a nebo jsme je nakonec ještě „ukecali“ :-).

V začátku kurzu byl program pro obě úrovně rozdílný. Zatímco POUČENÍ měli opakovací základní nácviky, ZDRAVOTNÍCI absolvovali kolokvium k prověření teoretických znalostí a přezkoušení dovedností praktických. Navazující zážitková část kurzu se pak lišila jen v drobných nuancích, např. u některých etud v hloubce rozboru při debriefingu v návaznosti na obsah e-learningu, který měli účastníci kurzu prostudovaný/zo­pakovaný.

Počasí super, nálada výborná, prostě velmi příjemná a akční neděle.

Děkujeme, že jste přijeli a rádi Vás za pár let znovu potkáme.

Hodnocení účastníků akce si můžete přečíst zde