Stalo se » POUČENÝ 2 - Chotoviny

29.10.2013 - 29.10.2013

Pedagogičtí pracovníci z Chotovin se stali prvními, kdo absolvovali kurz POUČENÝ 2; v Hlavatcích se jich sešlo 23.

Už vstupní zdravotnická etuda dala tušit, v jakém duchu se celý den ponese, že půjde skutečně o výuku první pomoci prožitkem. A to se také celý den dělo…

Většina účastníků se aktivně zapojila do záchrany nemocných s náhlými závažnými stavy, nezalekli se ani ošetřování krvácejících a sténajících, kteří si přivodili různé úrazy. Pod dohledem zdravotníků si také vyzkoušeli volání na záchrannou službu.

Při rozboru zdravotnických zásahů pedagogové nešetřili dotazy. Z jejich formulace bylo zřejmé, že je tato problematika zaujala a že jim ze studia e-learningu zůstalo mnohé v hlavě :-).

Všem účastníkům blahopřejeme, že se stali prvními absolventy kurzu Poučený. Svoje názory na kurz vyjádřili ve svých hodnoceních, některá z nich uvádíme.

Hodnocení účastníků akce si můžete přečíst zde