Stalo se » Doškolovací kurz ZZA

20.03.2017 - 09.04.2017

Akreditovaný doškolovací kurz pro absolventy kurzů PPP – ZDRAVOTNÍK a ŠKOLITEL.

Na první akreditovaný „doškolovák“přijelo celkem 10 pedagogů – osm žen a dva muži; sedm absolventů kurzu PPP – ŠKolitel a 3 absolventi kurzu PPP – Zdravotník.

Všichni účastníci byli vzorně připravení z e-learningu a také po stránce dovedností byli stále „slušně vybavení“.

Program jim nabídl nejen „opáčko“ ale sem tam i ochutnávku nějaké novinky…

Asi největší novinkou pro všechny bylo vyzkoušet si TANR s profesionální dispečerkou na telefonu. TANR zařazujeme do kurzů až v posledních cca 2 letech, v tomto provedení jí nikdo z absolventů kurzů z let 2011 – 2014 na kurzu nepotkal.

Neděle to byla velmi aktivní, ale také velmi pohodová a velmi, velmi příjemná…

Děkujeme dobrým holubům, že se vracejí :-).

Hodnocení účastníků akce si můžete přečíst zde