Stalo se » ZDRAVOTNÍK 1 - jaro 2016

18.03.2016 - 19.03.2016

První z prezenčních akcí dalšího – maloformátového kurzu (9 – 12 osob) pro veřejnost. Kurz má akreditaci MŠMT jako ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ dle vyhlášky 106/2001 MZ ČR – Č.j.: MSMT- 42510/2013–1–956.

První pobyt kurzu ZDRAVOTNÍK je zaměřen na nácviky základních dovedností v poskytování první pomoci, na něž bezprostředně navazuje intenzivní celodenní zážitkový program.

Ve skupině se v tomto kurzu sešlo 9 účastníků (5 pracovníků škol a školských zařízení a 4 účastníci nepedagogové – z oblastí marketing, zemědělství a studující).

Účastníci zaznamenávali svoje pocity z akce na „emočním teploměru“.

Na počátku převládaly rozpaky… cítili jsme se divně,měli jsme obavy, občas jsme se ale samozřejmě i těšili.

Již v průběhu prvních programových bloků se atmosféra postupně uvolňovala,mezi některými z přítomných dokonce sem tam přeskočila jiskra... :-)… V pátek večer byli někteří veselí, jiní vzrušení, a všichni se těšili na druhý den.

V průběhu druhého intenzivního zážitkového dne jsme všichni byli čím dál více unaveni, ale „emoční teplota“ šplhala k horní hranici teploměru.

Na konci prvního pobytu jsme se pak cítili vesele, spokojeně, ale také paranoidně (kde zas bude někdo zraněný a co mu bude)…a smutně… ale hezky smutně :-).

Hodnocení účastníků akce si můžete přečíst zde