Stalo se » ZDRAVOTNÍK 1 - podzim 2015

18.09.2015 - 19.09.2015

První kurz po ukončení projektu – vypsaný pro širokou veřejnost.

Na podzimním kurzu ZDRAVOTNÍK, se sešla skupina 12 účastníků. Kromě učitelů (kteří byli v převaze – přijeli ze ZŠ Dačice, ZŠ Volary, ZŠ Prachatice, Gymnázium Prachatice, Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor) mezi nás zavítali i pracovníci ze sociální sféry (VÚDDŠ Počátky) a studenti.

Všichni účastníci poctivě zvládli předchozí e-learningovou přípravu a plni očekávání a trochu nejistí přijeli v pátek do Hlavatec.

Po krátkém seznámení skupiny jsme se bez otálení vrhli na odborný program. V pátek byly zařazeny workshopy s nácviky.

Při sobotním prožitkovém programu jsme si mnohokrát ověřili, že jedna věc je, něco teoreticky vědět, ale úplně jiná věc je, to také v případě potřeby právě tak udělat…

S postupujícím dnem přibývalo příhod, zkušeností, úspěchů, ale i přešlapů. Nálada na našich emočních teploměrech vykazovala značné výkyvy… ale nakonec jsme se v pozdním sobotním odpoledni sesedli v debatním kroužku – unavení, spokojení, plní zážitků z velmi činorodého dne a těšící se na říjnové setkání.

V závěrečném hodnocení prostřednictvím přísloví jsme vyjadřovali své dojmy např. pomocí těchto moudrostí:

Hodnocení účastníků akce si můžete přečíst zde