Stalo se » Školení PP v rámci BOZP - okres Tábor

03.11.2014 - 04.12.2014

Absolventi kurzu ŠKOLITELvedou na některých školách v táborském okrese školení první pomoci pro nepedagogické pracovníky.

Jde o základní proškolení v oblasti první pomoci pro malé skupiny nepedagogických pracovníků (4 – 6 účastníků) v délce 4 vyučovacích hodin. Součástí školení je přednáška a nácvik základních úkonů první pomoci. Školení probíhá v rámci BOZP.

Zatím proběhla tato školení: