Stalo se » ZDRAVOTNÍK 2 - podzimní vlna

10.10.2014 - 12.10.2014

Na druhé části podzimního kurzu ZDRAVOTNÍK se setkali účastnice i lektorský tým znovu v Hlavatcích.

Poslední kurz ZDRAVOTNÍK který jsme realizovali v tomto projektu byl stejně intenzivní a na druhou stranu příjemný a pohodový, jako předchozí kurzy tohoto typu.

I tentokrát jsme měli „podporu shůry“ v podobě příjemného podzimního počasí. Ženy – účastnice (neboť poprvé se jednalo čistě dámskou sestavu) se s připraveným programem a se všemi „nástrahami a úskoky“, které pro ně byly v průběhu víkendu připravené, popraly se ctí. Pochvalu zaslouží všechny účastnice také za opravdu příkladnou teoretickou přípravu. E-learning měly skutečně „zmáknutý“.

Opět jsme v programu vyzkoušeli několik novinek a úprav základního programového schématu. Novinky jsme vyhodnotili jako „životaschopné“.

Fotografie z víkendu, jak bývá u této akce zvykem, nejsou řazené chronologicky, abychom dalším zájemcům zbytečně neprozrazovali víc, než je nezbytně nutné.

Osvědčení o absolvování vzdělávací akce ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ, akreditované v systému DVPP, si v neděli odvezlo dalších 19 jihočeských pedagožek. Všem absolventkám blahopřejme.

Děkujeme všem (účastnicím, lektorům i figurantům) za nasazení a také za ochotu strávit volný víkend velmi aktivně a pracovně.

Hodnocení účastníků akce si můžete přečíst zde