Stalo se » POUČENÝ 1 - České Budějovice

10.10.2013 - 10.10.2013

Prvním seminářem kurzu POUČENÝ, který se konal na ZŠ J. Š. Baara v Českých Budějovicích, odstartovala další vlna kurzů První pomoci prožitkem.

Tento typ kurzu je určen pro celé sborovny.

Účastnice si nejprve vyslechly úvodní přednášku o fungování záchranné služby. Potom se ve dvou skupinách recipročně zúčastnily několika workshopů. Při nich si jednak prohloubily teoretické znalosti, které získaly studiem e-learningu, ale především si mnohé prakticky vyzkoušely – jak uložit postiženého do správné polohy, jak správně resuscitovat, jak správně volat na záchranku, jak vybavit autolékárnu … Množství dotazů na lékaře i záchranářku svědčily o tom, že je tato témata oslovila.

Všechny účastnice už se podle jejich slov těší na další setkání na konci října. Tam bude toho praktického daleko víc. To už bude opravdu První pomoc prožitkem!