Stalo se » ZDRAVOTNÍK 1 podzimní vlna

12.09.2014 - 13.09.2014

Už krátce po zahájení nového školního roku začaly také další kurzy v rámci projektu PPP. Prvním z nich byl dvoudenní pobyt účastníků kurzu Zdravotník.

Přesněji řečeno účastnic, protože tentokrát se sešly samé ženy. Přijely prý s určitou obavou z toho, co se bude dít, ale jak se ukázalo, žádné obavy nebyly na místě.

Všechny účastnice přijely výborně teoreticky vybavené znalostmi z e-learningu a během obou dnů se s velkým zájmem a nasazením zapojovaly do všech připravených aktivit.

Podle velmi kladných hodnocení usuzujeme, že se jim v Hlavatcích i přes nepříznivé počasí líbilo a nově získané poznatky považují za velmi přínosné. To nám dělá velkou radost.

Už nyní se těšíme na 10. října, kdy se s nimi znovu uvidíme na druhé pobytové části kurzu Zdravotník.