Stalo se » ŠKOLITEL 3

14.08.2014 - 15.08.2014

Třetí a poslední setkání kurzu ŠKOLITEL se konalo v polovině srpna v Hlavatcích.

Čas utekl jako voda a s naší pilotní skupinou ŠKOLITEL jsme se setkali potřetí a naposledy. Tématem posledního setkání byla SPECIFIKA PP U LETNÍCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ V PŘÍRODĚ.

Počasí nebylo vysloveně letní, takže otužilost týmu prověřilo zejména v pátek ráno, při nácviku záchrany na vodě ve venkovním plaveckém bazénu v Táboře.

Kromě nových zdravotnických etud a didaktických výstupů účastníků jsme věnovali prostor také přípravě základních školení BOZP pro nepedagogické pracovníky, v nichž budou školit právě frekventanti pilotního kurzu ŠKOLITEL.

Hostem setkání byl také zástupce partnera – ředitel ZZS JčK – MUDr. Marek Slabý, který přispěl do programu přednáškou o činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Na pilotní skupině jsme si ověřili, že poměrně časově náročný kurz Školitel (Člen první pomoci – v časové dotaci 88 hodin prezenčního studia + e-learningová podpora 40 hodin EL) považují frekventanti nejen za únosný, ale zejména za vysoce přínosný a to zejména pro učitele základních i středních škol, kteří v rámci výuky vyučují základům první pomoci.

Milí ŠKOLITELÉ, děkujeme za to, že jste to s námi „tak dlouho vydželi“, vzorně spolupracovali a tím nám umožnili si tento typ vzdělávací akce ověřit v praxi.

Metodický a lektorský tým projektu.

Hodnocení účastníků akce si můžete přečíst zde