Stalo se » POUČENÝ 2 - Tábor

18.04.2014 - 18.04.2014

V pátek o velikonočních prázdninách se uskutečnilo pokračování kurzu Poučený pro pedagogy ze ZŠ Husova v Táboře, ZŠ B. Bolzana v Táboře, SZŠ v Táboře a Gymnázia a střední odborné školy ekonomické ve Vimperku.

Nadšení a dobrá nálada nechyběla účastníkům po celou dobu kurzu. Zvládali připravené zdravotnické případy skvěle. Občas byli překvapeni bravurními hereckými výkony figurantů a byli rádi „že je to jenom jako!“ Protože, mohli všechny situace rozebrat a sdělit si vzájemně své pocity, bylo příjemné si vyzkoušet poskytování první pomoci a dozvědět něco nového.

Zvláštností tohoto kurzu byla přítomnost hosta. Naše pozvání přijala předsedkyně České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP MUDr. Jana Šeblová PhD., kterou jsme požádali o zpracování odborné recenze výstupů našeho projektu. V souvislosti s recenzí se paní doktorka seznamovala s metodikou vzdělávání v našich kurzech a zapojila se zcela spontánně do výuky. Některé rozbory zdravotnických etud doplnila o zkušenosti ze své praxe. Děkujeme!

Po závěrečném setkání s kotelníkem se všichni účastníci i lektoři těšili na nadcházející velikonoční svátky. Doufejme jen, že budou pohodové a veselé, jako byl náš seminář POUČENÝ 2.

Hodnocení účastníků akce si můžete přečíst zde