Stalo se » POUČENÝ 1 - 2. ZŠ v Sezimově Ústí

14.04.2014 - 14.04.2014

Poslední z jarních seminářů Poučený 1 se konal na 2. ZŠ v Sezimově Ústí.

Pedagogický sbor 2. ZŠ v Sezimově Ústí se sešel v pondělním odpoledni na kurzu První pomoci s obavami, co je čeká. Již na společné úvodní přednášce lékaře však zjistili, že se nemají čeho obávat. Některé z posluchačů překvapilo, kolik stojí výjezd záchranky, jiné zaujali příklady z praxe záchranářů. Workshopy na téma polohování, resuscitace, lékárničky a volání ZZS byly doplněny nácvikem a proloženy aktivitami na odreagování. Všichni účastníci pracovali s nadšením a elánem :-).

Svoje vědomosti, dovednosti a rychlé jednání při poskytování první pomoci si budou moci vyzkoušet na celodenním semináři 2. května 2014. Celý realizační tým slibuje, že v Hlavatcích bude prožitků mnohem víc!