Stalo se » Brainstorming 1 - seznámení týmu - Hlavatce

04.10.2013 - 06.10.2013

Jako BRAINSTORMINGOVÉ SETKÁNÍ označujeme v terminologii našeho projektu setkání odborného týmu projektu (metodiků, supervizorů a lektorů). První ze tří plánovaných brainstormingů se uskutečnil začátkem října v hlavateckém školicím středisku.

Přestože téměř celý odborný tým z minulého projektu se zapojuje do projektu navazujícího, bylo nezbytné naplánovat seznamovací brainstorming. Lektorský tým se totiž, ve srovnání s předchozím projektem značně rozšiřuje. V týmu jsme přivítali 9 nových zdravotníků (3 lékaře a 6 záchranářů) a dva nové prožitkové lektory.

Obsahem prvního brainstormingu bylo tedy SEZNAMOVÁNÍ.

Nováčci v pátek „ochutnali na vlastní kůži“ zač je toho loket při zážitkové výuce a seznámili se se členy týmu, kteří pokračují z minulého projektu. Všichni pak absolvovali krátké seznámení s plány a cíli projektu PPP – PAMATUJ – POSKYTNI – PŘEDÁVEJ.

V sobotu se intenzivně pracovalo. Dopoledne byl pro všechny členy týmu připraven zážitkový workshop v režii externích lektorů (sdružení Podané ruce – Brno), odpoledne se pak nově přistupující lektoři ve spolupráci se zkušenějšími kolegy seznamovali s prožitkovým způsobem výuky první pomoci, který praktikujeme v našich kurzech.

Také neděle byla pro projektový tým pracovním dnem. Pro lektory byl připraven ještě jeden externí workshop na téma maskování (připravila jej pro nás společnost RedRes, s.r.o., Praha). Bylo rovněž nezbytné připravit podzimní vlnu kurzů a to jak po stránce personálního zabezpečení, tak po stránce materiálního vybavení.

V takto kompletní sestavě se tým sejde znovu až v březnu, na brainstormingu 2. Mezi tím se však všichni lektoři a supervizoři zapojí do realizace první vlny kurzů POUČENÝ a ZDRAVOTNÍK – na podzim 2013.