Stalo se » POUČENÝ 1 na ZŠ Husova v Táboře

31.03.2014 - 31.03.2014

První seminář jarní vlny kurzů Poučený se konal poslední březnový den na ZŠ Husova v Táboře.

Zúčastnili se ho učitelé z hostitelské školy, ale také pedagogové ze ZŠ Bernarda Bolzana v Táboře, ze SZŠ v Táboře a Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické ve Vimperku.

Seminář zahájila společná přednáška o fungování záchranné služby. Poté se dvě skupiny recipročně zúčastnily několika workshopů. Při nich se účastníci dověděli mnohé o polohování zraněných; o tom, jak správně resuscitovat; jak správně volat na záchranku; jak vybavit autolékárnu. Všichni uvítali, že při všech workshopech probíhal také praktický nácvik.

Mnohé dotazy na lékaře i záchranáře svědčily o tom, že účastníky tato témata oslovila. Všichni se těší na dubnové setkání v Hlavatcích, kde bude probíhat kurz Poučený 2. Můžeme jim slíbit, že tam znalosti nabyté při workshopech i studiu e-learningu prakticky využijí. Na toto setkání s nimi se už těšíme!