Stalo se » ŠKOLITEL 1

08.02.2014 - 09.02.2014

Do kurzu ŠKOLITEL jsou přihlášeni absolventi našeho kurzu ZDRAVOTNÍK, kteří projevili zájem se v problematice první pomoci dále vzdělávat. V tomto projektu se sejdou „ŠKOLITELÉ“ celkem 3×, v jeho závěru pak budou zapojeni do vzdělávání nepedagogických pracovníků škol.

Na kurzu ŠKOLITEL se sešla skupina nadšenců, kteří mají zájem o další rozšíření obzorů v oblasti první pomoci.

Pro účastníky kurzu byly opět připraveny zdravotnické etudy – zase o trošku jiné…Krev proudem tentokrát netekla, a ač to může znít divně, o to to právě bylo těžší. K největším zážitkům určitě patří to, že si každá ze 3 skupin účastníků přivedla na svět miminko :-) a to s pomocí našeho „místního operačního střediska“ a tzv. telefonicky asistovaného porodu. Pochvalu si zaslouží nejen účastníci, ale také rodička, která nám porodila 3 děti během jediného odpoledne. Velký dík patří také oběma hlavateckým domácnostem, kde jsme mohli naše etudy realizovat a rovněž jejich osazenstvu, které se zapojilo do etud v rolích figurantů či pomocníků.

Tématem tohoto setkání byly zimní sporty a činnosti v přírodě. Počasí příliš nespolupracovalo, ale účastníci ani lektoři se nedali odradit… a kromě zranění se pustili do dalších simulací. Simuloval se sníh, simuloval se kopec, a když nám čas nestačil a padla tma simuloval se také den.

Kromě přednášky o tom, jak funguje záchranná služba jsme vyslechli i téma historické a prakticky si vyzkoušeli, kterak se v dobách, ne tak dávných, křísil člověk, bez známek života, označovaný termínem „zdánlivě mrtvý“.

Došlo i na diskusi o způsobech výuky první pomoci v různých školách a také na didaktické výstupy první pětice účastníků. Aktivity, které ŠKOLITELÉ připraví a na kurzu ověří na ostatních účastnících, budou součástí NáPPadníku pro výuku první pomoci, který bude jedním z projektových výstupů.

Máte se na co těšit. My jsme si všechny připravené aktivity mooooc užili :-).