Stalo se » Schůzky projektového týmu

01.09.2013 - 01.09.2013

Každý měsíc se schází projektový tým na schůzkách k řízení projektu. Odborný tým se schází podle aktuálních potřeb – v návaznosti na harmonogram projektu.