Detail aktivity

Pomoc při úrazu elektrickým proudem

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Michaela Mašková (VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: 20 - 30 minut
Velikost skupiny: polovina třídy (10 – 15 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Úraz elektrickým proudem.
Klíčová slova: bezvědomí, první pomoc, volání, úraz, elektrický proud, zástava oběhu, resuscitace
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina, praktika
Zaměření aktivity: soutěž, práce s textem

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Na kartičkách jsou popsány různé stavy, činnosti. Žáci mají vybrat ty, které se váží k PP při úrazu el. proudem, a sestavit posloupnost činností.

Popis průběhu aktivity

Žáci řeší ve skupinkách úkol – sestavení postupu PP při úrazu elektrickým proudem. K dispozici mají kartičky s názvy činností a postupů, otázky, rozhodování. Některé jsou i zavádějící, ty vyřazují. Je na žácích, aby vybrali ty správné a sestavili postup pomoci při úrazu el. proudem (cca 10 min).

Kontrola a rozbor s učitelem – za každou správně umístěnou kartičku získává skupina bod (cca 10 min).

Celkové shrnutí aktivity s celou skupinou (cca 5 min).

Odměna pro vítěze – jsou jimi všichni, protože se něco potřebného naučili.

Autorské řešení/vyhodnocení

Vybrání správných činností, seřazení do chronologické posloupnosti (pavouka).

Autorské řešení je uvedeno v příloze. Za každou správně umístěnou kartičku získává skupina 1 bod.

Vítěze odměníme.

Poznámky

Přílohy

DA - Kartičky.pdf (103.67 kB)
PP_el_proud_autorske_reseni.pdf (105.17 kB)