Detail aktivity

Užitečné polohy

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Jaroslav Novák (ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570)
Čas na přípravu: více než 10 minut
Čas na realizaci: 30 minut - hodina
Velikost skupiny: polovina třídy (10 – 15 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Polohování
Klíčová slova: zotavovací (stabilizovaná) poloha, ortopnoická poloha, protišoková poloha, resuscitační poloha
Místo realizace: Venku.
Zařazení do výuky: program kurzu
Zaměření aktivity: soutěž, spolupráce v týmu

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

„Správná poloha může život zachránit stejně jako nesprávná život ohrozit.“

Popis průběhu aktivity

Forma: soutěž mezi dvěma družstvy (červení/modří).

Cíl: procvičení a zopakování teoretických znalostí.

Pravidla:

  1. V hracím prostoru (cca 50×50 m) je „skrytě“ rozmístěno 8 hracích karet s modelovými situacemi – případy (viz příloha č. 1).
  2. Z místa startu vybíhá do hracího prostoru vždy jeden člen soutěžního týmu a hledá některou hrací kartu. Seznámí se s uvedeným vzorovým případem a rozhodne o poloze, která je nejvhodnější pro postiženého.
  3. Soutěžící se vrací ke svému týmu do místa startu a vybírá si samolepící obrázek se zvolenou polohou (viz příloha č. 2). Pokud si není jistý, může konzultovat případ s družstvem.
  4. Běží zpět ke hrací kartě a nalepí na ni obrázek zvolené polohy. Pokud družstvo objevilo hrací kartu jako první, nalepí obrázek do políčka „1. volba“. Pokud již hrací kartu obsadilo družstvo protihráčů, nalepí obrázek do políčka „2. volba“. (Oba obrázky se mohou, ale nemusí, shodovat. Vždy záleží na posouzení konkrétního případu družstvem.) Každé družstvo smí nalepit na jednu hrací kartu pouze jeden samolepící obrázek.
  5. Po nalepení obrázku se hráč vrací zpět ke družstvu a předává štafetu spoluhráči. Ten vyráží se stejným úkolem do hracího pole.
  6. Hra pokračuje až do obsazení všech hracích karet na obou pozicích.
  7. Následuje společné vyhodnocení, rozbor jednotlivých případů a bodování družstev.

Autorské řešení/vyhodnocení

Správné přiřazení poloh k modelovým situacím v příloze aktivity.

Bodování:

Poznámky

Přílohy

Příloha č. 1 (případy).pdf (175.42 kB)
Příloha č. 2 (polohy).pdf (200.87 kB)
POLOHY_SPRAVNE_RESENIí.pdf (92.6 kB)