Detail aktivity

2_POMOCI MŮŽEŠ I TY - prezentace - základy PP pro 2. stupeň ZŠ

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Pavla Trčková, Ondřej Franěk (Tým PPP)
Čas na přípravu: více než 10 minut
Čas na realizaci: déle než hodina
Velikost skupiny: celá třída (25 – 30 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Prvotní a druhotné vyšetření/ošetření., Komunikace s dispečerem ZZS., Nejobvyklejší chyby v PP., Neodkladná resuscitace., Lokalizace, Bezpečnost, ZZS
Klíčová slova: bezvědomí, první pomoc, volání, prvotní vyšetření/ošetření, ZZS, chyby, omyly, tísňové linky, TAPP
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina
Zaměření aktivity: postup při poskytování první pomoci

Pomůcky

Projekční technika, přístup na internet.

Legenda/libreto/motivace

Přesto že by se zdálo, že prezentace je prvkem nemoderním a přežitým, jsou prezentace z naší původní nejstarší příručky (z roku 2012) tím, co je navštěvováno nejčastěji a to navzdory tomu, že poslední aktualizace proběhla v roce 2015.

Reagujeme tedy na poptávku a zveřejňujeme prezentaci pro výuku základů první pomoci na 2. stupni ZŠ.

Popis průběhu aktivity

Asi netřeba popisovat jak se pracuje s prezentací.

Doporučujeme si jí dopředu projít – jsou tam nastavené různé animace takže prezentace umožňuje zařazení různých aktivizačních prvků, samostatnou – skupinovou práci žáků u některých snímků – dle možností školy, rozhodnutí pedagoga a chuti a ochoty žáků se nechat aktivizovat :-).

Zkrátka, je to na vás.

Prezentaci naleznete pod tímto odkazem

Prezentaci spustíte tlačítkem Prezentace (vpravo nahoře).

Upozornění – prezentace je autorské dílo, které lze používat jen k účelu, k němuž je určeno a to pouze jako nedílný celek.

Autorské řešení/vyhodnocení

Prezentace je vytvořená ve sdílených prezentacích a na prvním snímku obsahuje odkaz na METODICKÝ LIST PRO PRÁCI S PREZENTACÍ, v němž najdete podrobnosti k jednotlivým snímkům a doplňující informace.

Poznámky

Oproti původní verzi z roku 2012 jsou v této verzi zařazena i 3 videa.

Prezentace vzniky v roce 2012 jako první a základní „level“ našich metodických materiálů pro výuku první pomoc na školách.

Dnes jsou k dispozici materiály „vyššího levelu“ – videa, hovory – vše dostupné na této stránce, pod záložkou Materiály pro výuku první pomoci ve školách.

Přílohy

Žádné přílohy