Detail aktivity

Člověče, zachraň mě!

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Nataša Trnavská (ZŠ a MŠ Chotoviny)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: 20 - 30 minut
Velikost skupiny: celá třída (25 – 30 žáků)
Doporučený věk: od 1. stupně ZŠ
Téma: Nejobvyklejší chyby v PP.
Klíčová slova: první pomoc, správná řešení, chyby, omyly, mýty, pověry
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina, praktika, program kurzu
Zaměření aktivity: soutěž, skupinová práce, diskuze

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Žákům se rozdají obrázky, na kterých jsou znázorněné některé ze známých mýtů a pověr. Obrázky jsou laděny do podoby vtipu, aby jasně ukázaly, že řešení problémů není zvoleno správně, ani logicky. Od těchto obrázků přejdeme k tomu, že i žáci mohou být občas tvůrci některých mýtů a při hře si mohou vyzkoušet, zda jsou těmito mýty ovlivněni.

Popis průběhu aktivity

Žáci budou rozděleni do skupin po 2 – 4 (podle počtu žáků ve třídě, může vzniknout např. 5 skupin po 4 a jedna po 3). Každá skupina dostane svůj herní plán se sadou kartiček, žetonů, hrací kostku a figurku pro každého člena skupiny. Na začátku se společně vysvětlí pravidla hry (jakým způsobem a kdo a kdy čte otázku a odpovědi) a nechá se prostor pro dotazy. Poté se přejde k samotné didaktické hře. Cílem hry je za hrací dobu nasbírat co největší počet žetonů se zachráněným človíčkem a mít co nejmenší počet žetonů se zabitým človíčkem.

Na plánu hry jsou různé cesty, kterými může figurka cestovat jakýmkoliv směrem. Figurka ale nesmí udělat „hodiny“ a otočit se na místě. Na některých polích je značka (?). Pokud vstoupí figurka na toto pole, přečte některý ze spoluhráčů majiteli figurky otázku z kartičky. Zároveň se dodržuje, že každá otázka se může přečíst pouze 2× a po přečtení má dotázaný cca 15 s na odpověď (ANO – je to pravda, NE – není to pravda). Správná odpověď je vyznačená tučně (nezapomenout žákům na začátku hry připomenout). Kdo odpoví správně, obdrží žeton s živým panáčkem, kdo odpoví špatně, obdrží žeton s mrtvolkou. Číslo špatně zodpovězené otázky si zapíše na hráčskou kartu. Použitá karta s otázkou se po použití odloží na stranu. Nesmí se už znovu použít. Během herního času není cílem dojít na poslední políčko (které zde ani není), ale dostat se na co největší počet políček se symbolem ?. Hra končí buď po uplynutí herního času, nebo po dobrání všech kartiček. Po skončení hry si každý žák zapíše do své karty hráče svůj aktuální výsledek. Ve zbylém čase se mohou probrat otázky, které žákům činily obtíže a odůvodnit správné řešení. Otázky i odpovědi jdou stále doplňovat a obměňovat, čímž rozšíříme znalosti žáků.

Autorské řešení/vyhodnocení

Ideálním výstupem hry jsou hráčské karty žáků bez minusových bodů – tedy žetonů s mrtvolou. Žáci si průběžně a opakovaně procházejí problémové situace, ve kterých jsou mezi lidmi zažity nejrůznější mýty a pověry. Po skončení hry se vždy pravidelně procházejí otázky, ve kterých měli žáci problémy, a společnou diskuzí se odůvodní správná odpověď – snažíme se vše vysvětlit, aby žáci pochopili smysl odpovědi. Hodnocení žáků probíhá průběžně, hráčské karty učitel na konci hodiny vybere (aby nedošlo k jejich chtěnému či nechtěnému ztracení). Tím si může projít jednotlivé výkony každého žáka. Díky zapsání čísel chybných odpovědí můžeme sledovat případné opakování chybných odpovědí.

Důležitá je také sebereflexe samotných žáků – nechme je říct, co je překvapilo, potěšilo, zmátlo. Každá otázka se v aktuálním herním kole smí použít pouze jednou, avšak na jednu a tu samou problematiku je položeno více otázek, které jsou jinak formulované, čímž předcházíme k zapamatování správné odpovědi při opakování otázky. Cílem hry je logické odůvodnění správného řešení – proto je důležité nechat otázku přečíst 2×, aby si žák uvědomil, co se po něm vlastně chce.

Poznámky

Přílohy

Nepojmenovaný 1.jpg (670.12 kB)
Nepojmenovaný 2.jpg (488.03 kB)
Nepojmenovaný 3.jpg (1019.82 kB)
Karta žáka.pdf (89.39 kB)
pracovní listy.pdf (245.3 kB)
Pravidla hry pro žáky.pdf (177.91 kB)
zetony_zivon.pdf (86.55 kB)
zetony_mrtvon.pdf (85.37 kB)