Detail aktivity

Znáte Zachraň život?

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Pavla Trčková (tým PPP)
Čas na přípravu: více než 10 minut
Čas na realizaci: 30 minut - hodina
Velikost skupiny: polovina třídy (10 – 15 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Potíže s dýcháním., Neodkladná resuscitace.
Klíčová slova: bezvědomí, přesné informace, správná řešení, zástava oběhu, resuscitace, ZZS, chyby, křeče, dušení
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina, praktika
Zaměření aktivity: spolupráce v týmu, postup při poskytování první pomoci, práce s informacemi

Pomůcky

Hra již bohužel není k dispozici. Třeba najdete pro pracovní list v příloze jiné využití.

Legenda/libreto/motivace

Tato aktivita je připravena jako „upoutávka“ na výukový materiál připravený Českou televizí ve spolupráci s ZZS HMP.

Zde – na stránkách pražské záchranky je interaktivní hra Zachraň život, připravená v souvislosti s vysíláním nových dílů televizního seriálu Sanitka 2.

Tato aktivita přináší jeden z námětů, jak s příběhy této hry pracovat ve škole a využít je pro výukové účely. Je tedy určitým rozšířením, které přináší při použití hry „přidanou hodnotu“ pro výuku.

Popis průběhu aktivity

Cílem aktivity je hledat v průběhu hraní hry správná řešení, při řešení zdravotního problému (žák 1 – HRÁČ) a sledovat činnost spolužáka/spo­lužačky, zaznamenávat úspěchy a chyby a poskytnout na konci zpětnou vazbu (žák 2 – HODNOTITEL).

Žák HRÁČ sleduje a řeší dle možností volby zadaný příběh hry Zachraň život. Žák HODNOTITEL má k dispozici pracovní list (ten HRÁČI neukazuje). Sleduje činnost HRÁČE (nijak ji nekomentuje) a zaznamenává jeho volby při řešení situací (pokyny pro záznam jsou součástí pracovního listu). Po skončení příběhu HODNOTITEL ukáže HRÁČI, kde všude chyboval, na chyby ho upozorní a podle instrukce učitele spočítá body. Společnými silami pak oba členové dvojice zodpoví další otázky na PL.

V druhé části hodiny si žáci role vymění.

Autorské řešení/vyhodnocení

Autorské řešení je obsaženo přímo v obou příbězích. Přes to je (z praktických důvodů) přiloženo autorské řešení (včetně bodování) v písemné formě i v příloze pdf.

Práci dvojic žáků koordinujeme, vyhodnocujeme odpovědi na otevřené otázky, podáme instrukce k bodování „algoritmu“ řešení příběhu.

Poznámky

Přílohy

zachran_zivot_pl_zaci.pdf (216.77 kB)
zachran_zivot_aut_reseni_ucitel.pdf (301.42 kB)