Detail aktivity

Mýty a omyly

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Pavla Trčková (tým PPP)
Čas na přípravu: více než 10 minut
Čas na realizaci: déle než hodina
Velikost skupiny: polovina třídy (10 – 15 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Nejobvyklejší chyby v PP.
Klíčová slova: první pomoc, volání, zotavovací (stabilizovaná) poloha, resuscitační poloha, zástava oběhu, resuscitace, prvotní vyšetření/ošetření, omyly, mýty, pověry, tísňové linky, TAPP
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina, praktika
Zaměření aktivity: práce s informacemi

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Díky snadné dostupnosti informací, která souvisí s internetem a dalšími „IT vymoženostmi“, je možné říct, že informace o tom, jak poskytnout první pomoc, dokáže každý průměrně zdatný uživatel počítače vyhledat. Jiná věc ovšem je, zda dokáže v těchto informacích odlišit pravdivé a seriózní informace od polopravd, či přímo bludů, a zda z informací, které vyhledá, dokáže pochopit to podstatné. Vaším úkolem je vyhledat informace, které souvisejí s několika níže položenými otázkami, zformulovat stručně a správně odpověď na tyto otázky a uvést zdroje, ze kterých jste informace čerpali. Kromě citace zdrojů prosím ke každému zdroji uveďte i krátké zdůvodnění, co vás vedlo k tomu, že jste vybrali právě tento zdroj, a proč tento zdroj považujete za pravdivý a seriózní pramen.

Popis průběhu aktivity

Žáci dostanou pracovní list s úkoly. Úkolem žáků je najít správné informace a umět vybrat seriózní zdroje. Na vyplnění PL je vhodné stanovit časový limit.

Jinou variantou je zadat úkol žákům jako domácí úkol a v průběhu výuky pracovat již s vyplněnými pracovními listy.

Autorské řešení/vyhodnocení

Vyhodnocení má dvě části.

první části se věnujeme obsahu – zkontrolujeme odpovědi na otázky, opravíme chyby.

V příloze k této aktivitě je kromě PL pro žáky obsaženo i autorské řešení pro učitele. V autorském řešení najdete odkazy na konkrétní stránky naší publikace První pomoc pro školy, kde lze správnou odpověď na otázku najít.

Druhou neméně zajímavou částí je i diskuse nad zdroji, které žáci vyhodnotili jako vhodné pro získání informací.

Poznámky

Stal/a ses majitelem zahrady, v níž jsou i ovocné stromy, u nichž je nutno provést řez, protože jsou značně zanedbané a řadu let neprořezávané. S řezem stromů nemáš zkušenosti a chceš o něm získat nějaké informace, aby ses rozhodl/a, jak se zahradou naložit. Seřaď níže popsané osoby podle toho, jak kvalitní informaci Ti pravděpodobně poskytnou:

  1. Pan Leoš Zahradník – 55 letý soused z 5. patra tvého domu, pracuje jako daňový poradce.
  2. Paní Renata Nová – 24 letá na MD, pěstitelka letniček, autorka blogu „Moje krásná zahrádka“.
  3. Pan Jaromír Blafka – 45 letý učitel botaniky ze střední zemědělské školy.
  4. Pan Bohuslav Kramář – 53 letý zahradník a sadař, majitel prosperujícího zahradnictví.
  5. Paní Blanka Konrádová – 31 letá vyučená prodavačka, nyní pracující v prodejně Baumax.
  6. Paní Šárka Hrubá – 47 letá účetní z obecního úřadu, vášnivá milovnice ovoce všeho druhu.

Nikdo z žáků by (kupodivu :-)) nešel pro informace do 5. patra za panem Zahradníkem . Když jsem se žáků zeptala, jestli tuší, proč jsme tou aktivitou zahájili, řada z nich s prozřením kriticky přehodnotila užité zdroje s poznámkou, že to byl asi tak „pan Zahradník“ či „paní Hrubá“.

Přílohy

myty_omyly_PL.pdf (481.64 kB)