Detail aktivity

Bezpečnost především!

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Pavla Trčková, Ondřej Franěk (tým PPP)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: 30 minut - hodina
Velikost skupiny: celá třída (25 – 30 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Úraz elektrickým proudem.
Klíčová slova: správná řešení, elektrický proud, bezpečnost, chyby
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina, praktika
Zaměření aktivity: skupinová práce, postup při poskytování první pomoci, tvořivost

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

U úrazu elektrickým proudem je nutné více než kde jinde klást důraz na bezpečnost a odstranění rizika pro zachránce. Je dobré dodržet několik základních, jednoduchých pravidel.

Uvidíte krátké instruktážní video zaměřené na situace, při nichž došlo k úrazu elektrickým proudem. U každého příběhu uvidíte dvě varianty. Nejprve nesprávný postup a hned poté správný postup ve stejné situaci.

Video lze spustit zde.

Popis průběhu aktivity

Po uvedení do problematiky a puštění videa zadáme žákům úkol. Uvádíme dvě varianty zadání na výběr.

  1. Vaším úkolem je napsat v bodech správný postup zajištění bezpečnosti při úrazu elektrickým proudem.
  2. Vaším úkolem je nakreslit ilustrovaný leták, v němž vtipně a přehledně vystihnete základní pravidla pro zajištění bezpečnosti při podezření na úraz elektrickým proudem.

Po zadání úkolu pustíme žákům stejné video ještě jednou a vyzveme je, aby si dělali poznámky. Po skončení stanovíme časový limit (ideálně 15–20 minut) na vytvoření postupu nebo plakátu.

Autorské řešení/vyhodnocení

Na závěr jednotlivé skupiny své výtvory krátce představí. Učitel potvrdí správnost, popř. upozorní na chyby či nepřesnosti.

Pokud nám to situace umožňuje, díla vystavíme, aby si je žáci měli čas prohlédnout. V případě tvorby ilustrovaných plakátků můžeme hlasovat o nejlepší výtvor. Vítěze odměníme.

Učitel v rámci shrnutí zdůrazní důležité body pro zajištění technické PP při úrazu elektrickým proudem. Správný postup najdete v publikaci První pomoc pro školy na str. 120.

Poznámky

Přílohy

Žádné přílohy