Detail aktivity

Kde jsem?

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Pavla Trčková, Ondřej Franěk (tým PPP)
Čas na přípravu: více než 10 minut
Čas na realizaci: déle než hodina
Velikost skupiny: celá třída (25 – 30 žáků)
Doporučený věk: od 1. stupně ZŠ
Téma: Lokalizace
Klíčová slova: místo nehody, přesné informace
Místo realizace: Venku., V místnosti.
Zařazení do výuky: běžná vyučovací hodina, praktika, program kurzu
Zaměření aktivity: skupinová práce, práce s informacemi

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Termínem lokalizace se označuje uvedení/zjištění informací o místě, kde se stalo neštěstí a kam je třeba poslat pomoc.

„Správná lokalizace události má zcela klíčový význam pro vyslání pomoci volajícímu. Důsledně vzato, lokalizace události je jediný údaj, bez kterého se záchranná služba při vyslání pomoci skutečně neobejde. Při zjišťování místa se nevyplácí spěch. V případě nejasností se tedy víc než kdy jindy vyplatí investovat minutu do zjištění a ověření správné lokalizace, než tuto minutu ušetřit a následně jich desítky ztratit špatným směrováním výjezdové skupiny.“

MUDr. Ondřej Franěk – Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska, 7. vydání

Výše uvedený text je vybrán z materiálu, který je určen pro vzdělávání operátorů (dispečerů) zdravotnických operačních středisek. Pokud voláme na tísňovou linku, je právě operátor/ka na telefonu naším partnerem. Aby operátor/ka mohl/a provést správnou lokalizaci, potřebuje naší spolupráci. Pokud voláme pomoc na místo neštěstí, musíme být schopni popsat co nejpřesněji místo, kde se událost stala. Na toto téma je zaměřena následující aktivita.

Popis průběhu aktivity

Část 1

S využitím obrázků a textu pro učitele (viz přílohy této aktivity) probereme s žáky ve třídě důležitost informací potřebných pro přesnou lokalizaci události. Seznámíme žáky s tím, jaké body a objekty je možné pro určení místa události užít při volání v obci i při volání v terénu.

Část 2

V průběhu vycházky do terénu zadáme na předem vytipovaném místě žákům úkol k co nejpřesnějšímu provedení lokalizace. Forma zadání – vyplnění pracovních listů (ukázka s příklady úloh v PL – v příloze; PL je nezbytné připravit na konkrétní vytipované místo). Poskytnutí podkladů k lokalizaci = vyplnění pracovního listu časově omezíme. Doba na vyplnění by neměla být delší než 5–10 minut (tomuto času je třeba přizpůsobit i počet otázek v PL). Po uplynutí limitu listy vybereme. Nejlépe hned na místě sdělíme žákům autorské řešení (aby získali zpětnou vazbu a viděli řešení přímo v místě). Pracovní listy posléze vyhodnotíme a při vrácení žákům můžeme provést dodatečný rozbor (pokud to míra chybovosti v řešení vyžaduje).

Varianty provedení:

  1. mladších a méně zkušených žáků doporučujeme při vycházce upozornit, že cílem bude udání co nejpřesnějších informací pro lokalizaci a tím jejich pozornost zaměřit na shánění informací,
  2. starších a zkušenějších je naopak vhodné nezdůrazňovat, co je cílem vycházky do terénu, žáci mohou být ponecháni v domnění, že cíl vycházky je jiný a cesta je pouze přesun na místo, kde budou předány další informace. Neupozorňujeme na cíl, ani pozornost záměrně nezaměřujeme jiným směrem.
  3. nejvyspělejších žáků je možné zaměřit jejich pozornost jiným směrem… Tedy v průběhu vycházky do terénu mají plnit jiný úkol, abychom jejich pozornost odvedli jinam a aby byli v okamžiku, kdy mají udat údaje o místě, zaskočeni podobně, jako bývá svědek události při volání na tísňovou linku

Autorské řešení/vyhodnocení

Autorské řešení si připravíme v návaznosti na to, jaké naplánujeme místo, kde bude prováděna lokalizace. Pracovní listy pro žáky jsou příkladem pro inspiraci, konkrétní pracovní list včetně autorského řešení je třeba připravit pro konkrétní podmínky a také na míru věku a zralosti žáků.

Poznámky

Přílohy

lokalizace_obec1.jpg (528.53 kB)
lokalizace_obec2.jpg (555.58 kB)
lokalizace_obec3.jpg (708.43 kB)
lokalizace_teren_1.jpg (1.63 MB)
lokalizace_teren_2.jpg (1.15 MB)
lokalizace_teren3.jpg (1.13 MB)
PL_LOKALIZACE_obec_priklad.pdf (346.71 kB)
PL_LOKALIZACE_teren_priklad.pdf (268.86 kB)
lokalizace_text_ucitel.pdf (821.66 kB)