Detail aktivity

BEZ-PE-XESO

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Pavla Trčková (tým PPP)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: 20 - 30 minut
Velikost skupiny: polovina třídy (10 – 15 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Bezpečnost při zimních sportech.
Klíčová slova: bezpečnost, zimní sporty
Místo realizace: Venku., V místnosti.
Zařazení do výuky: program kurzu
Zaměření aktivity: soutěž, skupinová práce, práce s informacemi

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Pohybuje-li se někde větší množství lidí, nemůže jejich aktivita zůstat „živelnou“, je třeba ji nějakým způsobem organizovat. Sdělení k organizaci by měla být jasná a mezinárodně srozumitelná.

Hory v zimě i v létě jsou právě takovým místem s vyšší koncentrací lidí (turistů, lyžařů, rekreantů), ke sdělení důležitých informací se více než psaný text užívají tzv. PIKTOGRAMY.

„Piktogram je grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci. Jde o určitý druh domluvy mezi lidmi, protože ne všichni lidé mluví stejným jazykem. Tak se stávají mezinárodním jazykem. Piktogramy pro vyjádření sdělení používají i barvy. Např. červená znázorňuje „ZÁKAZ“ nebo „NEBEZPEČÍ“. I ostatní barvy (modrá, bílá, černá) mají svůj specifický význam.“

Wikipedie

V případě nebezpečí v oblasti hor můžeme kromě známých tísňových čísel volat i další číslo – tísňové číslo horské služby – 1210.

Popis průběhu aktivity

Část 1

Nejprve vysvětlíme význam značení na horách (viz legenda), představíme pexeso a zorientujeme účastníky v základní symbolice (význam barev – žlutá, modrá, zelená; význam tvarů).

Poté rozdáme skupinkám (dvojicím až čtveřicím) rozstříhané pexeso – variantu s čísly a necháme je pexeso chvíli hrát dle běžných pravidel pexesa.

Část 2

a. Vyměníme pexeso číslované za variantu bez čísel a vyzveme účastníky, aby k sobě přiřadili dvojice.

b. Necháme účastníky absolvovat krátký test, který pak vyhodnotíme. Test mohou absolvovat v místnost nebo na stezce v terénu.

Autorské řešení/vyhodnocení

Správnost přiřazení dvojic u pexesa bez čísel zkontrolujeme podle očíslované varianty.

Autorské řešení testu je obsaženo v příloze.

Poznámky

Přílohy

PEXESO_s_cisly.pdf (295.19 kB)
PEXESO_bez_cisel.pdf (285.68 kB)
OTAZKY_TEST.pdf (157.07 kB)
test_aut_reseni.pdf (231.49 kB)