Detail aktivity

Pravidla FIS

Zpět

Parametry aktivity

Autor: Pavla Trčková (tým PPP)
Čas na přípravu: 5 - 10 minut
Čas na realizaci: 20 - 30 minut
Velikost skupiny: polovina třídy (10 – 15 žáků)
Doporučený věk: od 2. stupně ZŠ
Téma: Bezpečnost při zimních sportech.
Klíčová slova: úraz, bezpečnost, zimní sporty, horská služba
Místo realizace: V místnosti.
Zařazení do výuky: program kurzu
Zaměření aktivity: skupinová práce, práce s textem, spolupráce v týmu, práce s informacemi

Pomůcky

Legenda/libreto/motivace

Hory jsou krásné, ale i zrádné. Umějí být neúprosné vůči těm, kteří nerespektují jejich zákony. Dnes se setkáváme často s podceňováním nebezpečí hor a přeceňováním vlastních sil. Do hor chodí stále více lidí, ale souběžně s narůstáním návštěvnosti stoupá i úrazovost. Dříve se nebezpečí v horách rozdělovalo na subjektivní (které si člověk zavinil sám) a objektivní (které mu hrozilo bez jeho přičinění). Dnes je toto rozdělení již překonané, neboť podle dlouhodobých statistik víme, že k většině nehod dochází z příčin člověkem ovlivnitelných. Výjimkou zůstávají sněhové laviny a padání kamenů, které nebylo možno předpokládat.

NEPODCEŇUJTE HORY!

ZDROJ: http://www.tatry.cz/…ci-na-horach

Popis průběhu aktivity

Lektor zadá ve skupině úkol pro dvojice. Do doplňovacího archu s obrázky z pravidel FIS má dvojice doplnit volné asociace, které je napadnou při pohledu na obrázek. Do bublin doplňují slovní popis, který vystihuje obrázek.

Lektor po skončení času na práci (cca 15 minut) výsledky zhodnotí a porovná s řešením – pravidly FIS. Zpětná vazba lektora závisí na tom, zda účastníci věděli, o co se jedná (znali pravidla FIS), anebo to pro ně byla novinka.

Pro úplnost doplní lektor v závěru aktivity tato pravidla desaterem horské služby, které rozšiřuje pravidla bezpečnosti i na pokyny obecnějšího charakteru (nejen pravidla na sjezdových tratích).

Autorské řešení/vyhodnocení

Úplné znění pravidel FIS.

Poznámky

Přílohy

fis_vyplnit.pdf (198.92 kB)
desatero_fis.pdf (340.04 kB)
desatero_hs_hory.pdf (40.8 kB)