Přílohy k příručce C – materiály pro výuku žáků ZŠ a SŠ (prezentace, testy, videa)

Prezentace pro výuku první pomoci na základních a středních školách

Didaktický komentář k prezentacím je obsažen v části C Příručky první pomoci (str. 3 – 27).

Prověření znalostí - testy pro žáky

Autorská řešení všech uvedených testů jsou obsažena v části C Příručky první pomoci (str. 32 - 41).

Příloha: Instruktážní a testová videa

Součástí didaktické části naší Příručky první pomoci (část C) jsou i vybraná instruktážní a testová videa.

Jednotlivá videa jsou nahrána na YouTube, spustíte je pomocí níže uvedených odkazů.

Upozornění: Videa jsou nahrána na YouTube jako neveřejná. Jsou určena výhradně k užití pro účely výuky spolu s didaktickým komentářem v příručce.

Instruktážní videa

Instruktážní videa ukazují správný postup ošetření postiženého.

Didaktické komentáře k těmto videím jsou v části C Příručky první pomoci (str. 28 – 31).

Testová videa

Testová videa ukazují nesprávný postup ošetření postiženého. Laičtí zachránci se dopouštějí závažných i méně závažných chyb. V části C Příručky první pomoci (str. 42 – 43) je uvedeno autorské řešení i správný postup při ošetření postiženého.