Časový plán

Září 2013 – prosinec 2013

Tvorba obsahu nových vzdělávacích akcí. Setkání lektorského týmu. Realizace první vlny kurzů POUČENÝ pro sborovny a jednoho kurzu ZDRAVOTNÍK.

Leden 2014 – srpen 2014

Realizace kurzu ŠKOLITEL, realizace druhé vlny kurzů POUČENÝ pro sborovny a jednoho kurzu ZDRAVOTNÍK. Příprava vzdělávacích akcí pro nepedagogické pracovníky, rozšíření e-learningu, příprava metodických výstupů projektu, příprava filmového produktu.

Září 2014 – prosinec 2014

Realizace třetí vlny kurzů POUČENÝ pro sborovny, realizace vzdělávacích akcí pro nepedagogické pracovníky, dokončení metodických výstupů projektu a filmového produktu.