Aktuality

01.09.2018: Otevřené kurzy PPP

Na v říjnu a listopadu 2018 připravujeme dva kurzy PPP otevřené pro jednotlivé zájemce v nichž jsou ještě volná místa.

  1. Doškolovací kurz pro absolventy kurzu POUČENÝ (Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy). Kurz je akreditován jako program DVPP. Pozvánka na akci je zde.
  2. Kurz ZDRAVOTNÍK (Zdravotník zotavovacích akcí) – Kurz je akreditován jako program DVPP i program rekvalifikační. Pozvánka na akci je zde.

25.05.2018: Kurzy PPP na podzim 2018

Pro podzimní období plánujeme tyto kurzy pro pedagogy a veřejnost:

  1. Kurz POUČENÝ a prezenční akcí 7. 9. – 8. 9. 2018 – pozvánka na akci je zde.
  2. Kurz ZDRAVOTNÍK (ZZA) – DOŠKOLENÍ – „refresh“ pro absolventy kurzu Zdravotník zotavovacích akcí 2016 a „starší“. Prezenční akce se koná 9. 9. 2018 a pozvánku najdete tady.
  3. Kurz ZDRAVOTNÍK (akreditován v systému DVPP MŠMT i jako rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ dle vyhlášky 106/2001 MZ ČR.). Prezenční akce kurzu se koná 22. 11 – 25. 11. 2018. Pozvánka je zde.

Těšíme se na setkání. Tým PPP – MIMONI

22.05.2018: Chyba v dotazníku předběžného zájmu

Zjistili jsme chybu v nastavení dotazníku pro zájemce o kurzy první pomoci pro školy. Dotazník nešel vyplnit.

Omlouváme se všem, kteří se pokoušeli o vyplnění. Nyní je vše již v pořádku.

Dotazník je zde.

18.02.2018: Kurz PPP pro veřejnost je otevřen pro přihlášení

Avízovaný kurz pro veřejnost je naplánován na neděli 29. 4. 2018.

Otevřen bude v případě dostatečného počtu přihlášených (12 zájemců). Uzávěrka přihlášek je 20. března 2018.

Pozvánka s podrobnostmi o akci zde.

Závazně se můžete přihlásit přes tento formulář.

Těšíme se na viděnou.

Tým PPP

20.01.2018: NOVINKA - kurz PRVNÍ POMOC PROŽITKEM PRO VEŘEJNOST

Od roku 2018 nabízíme v rámci kolekce akcí První pomoc prožitkem také zážitkový kurz pro veřejnost.

Akce je, stejně jako naše ostatní kurzy PPP, koncipována jako 14 hodinový kombinovaný kurz, s 6 hodinami e-learningu a 8 denní prezenční akcí s praktickou výukou vedenou metodikou výuky prožitkem.

Kurz je otevřen zájemcům od 16 let věku a bude otevřen pro 12 – 15 účastníků.

Pozvánka na akci je zde.

Závaznou přihlášku zašleme zájemcům na základě vyplnění tohoto kontaktního formuláře.

20.01.2018: Kurz POUČENÝ pro jednotlivé zájemce

Po 3 letech, v nichž jsme kurz POUČENÝ (Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky) nabízeli pouze ve formátu pro sborovnu otevíráme opět kurz pro jednotlivé zájemce.

Stejně jako u našich dalších kurzů bude tento kurz „maloformátový“ – určený pro 10 – 12 zájemců.

Kurz je kombinovaný a zahrnuje samostudium v e-learningu + 1,5 denní pobytovou prezenční akci v termínu 27. 4. – 28. 4. 2018.

Pozvánka na akci je zde.

Závaznou přihlášku na kurz zašleme zájemcům na základě vyplnění tohoto kontaktního formuláře.

20.01.2018: Kurz ZDRAVOTNÍK - jaro 2018

I letos na jaře otevíráme maloformátový kurz ZDRAVOTNÍK (10 – 12 účastníků)

Kombinovaný kurz akreditovaný MŠMT (jako kurz Zdravotník zotavovacích akcí dle vyhlášky 106/2001 MZ ČR ve znění pozdějších předpisů) má teoretickou část realizovanou individuální přípravou v e-learningu a prezenční část ve formě jedné čtyř denní akce.

Pro pedagogy je kurz akreditovaný jako DVPP, pro další zájemce z řad veřejnosti je kurz akreditovaný jako rekvalifikační kurz.

Osvědčení o absolvování opravňuje k působení v roli zdravotníka na zotavovacích akcích pro děti a mládež (lyžařské kurzy, školy v přírodě, lyžařské kurzy apod.).

Pozvánka na jarní turnus kurzu zdravotník je zde.

Závaznou přihlášku zašleme zájemcům na základě vyplnění kontaktního formuláře.

21.11.2017: Kurzy pro firmy

Blíží se kurz pro spřátelené firmy Ma-dona, s.r.o. a Cellofoam, s.r.o. Pevně věříme, že se k naší první firemní vlaštovce brzy připojí firemní vlaštovky další :-)… a že v roce 2018 otevřeme další kurzy pro firemní klienty.

Leták – pozvánka pro firmy je zde.

02.08.2017: Podzimní kurz zdravotník 2017

Otevíráme pro přehlašování další turnus kurzu ZDRAVOTNÍK.

Kombinovaný kurz akreditovaný MŠMT má teoretickou část realizovanou individuální přípravou v e-learningu a prezenční část ve formě jedné čtyř denní akce.

Pozvánka zde.

V dolní části pozvánky je odkaz na formulář, po jeho vyplnění Vám zašleme závaznou přihlášku.

Těšíme se na Vás

Tým PPP

29.03.2017: Kurz Zdravotník je za námi

Poslední prodloužený březnový víkend se konal kurz ZDRAVOTNÍK. Na pobytové akci se sešli účastníci kurzu DVPP (pedagogové) a kurzu rekvalifikačního (nepedagogická veřejnost). Informaci o kurzu a fotky naleznete zde.

Další turnus kurzu plánujeme na podzim 2017.

Předběžný zájem (= zájem o zaslání pozvánky) můžete vyjádřit vyplněním tohoto dotazníku.

18.02.2017: Kurz Zdravotník a doškolení Zdravotník

V kurzu Zdravotník. (Zdravotník zotavovacích akcí – ZZA) – jaro 2017 i v kurzu Doškolení pro ZZA jsou ještě volná místa.

09.01.2017: Kurz ZDRAVOTNÍK - jaro 2017

Kurz ZDRAVOTNÍK letos na jaře bude z hlediska formátu trochu inovovaný.

Kombinovaný kurz akreditovaný MŠMT má teoretickou část realizovanou** individuální přípravou v e-learningu** a prezenční část ve formě jedné čtyř denní akce.

Akce začíná ve čtvrtek 23.3. cca ve 14.30 a končí v neděli 26.3. cca v 15.00.

Pozvánka na akci je zde.

V dolní části pozvánky je odkaz na formulář, po jeho vyplnění Vám zašleme závaznou přihlášku.

Těšíme se na Vás

Tým PPP

05.01.2017: Kurz Poučený pro Kaňku

V únoru 2017 realizujeme na objednávku kurz POUČENÝ (kombinovaný kurz v rozsahu základní normy zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky) pro pedagogy školského zařízení Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s., Tábor.

Na začátku února zahájí frekventanti přípravu v našem e-learningu, prezenčně pak absolvují 5,5 hodinový workshop s nácviky (16. 2.) a 8,5 hodinový prožitkový seminář (22.2.).

Bližší informace o tomto typu kurzu najdete v tomto letáku.

14.10.2016: Kurzy První pomoc prožitkem v roce 2017

Pro rok 2017 připravujeme rozšířenou nabídku vzdělávacích akcí první pomoc prožitkem.

  1. Kurz Zdravotník zotavovacích akcí budeme nabízet v jarním a podzimním termínu, v kombinovaném formátu (20 hodin e-learningu + 32 hodin prezenčně) s jednou prezenční pobytovou akcí v délce 4 dny. Cena vzdělávací akce je 4860,– Kč. V ceně není zahrnuto ubytování a stravování.
  2. Kurz Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení – rovněž plánujeme nabídnout na jaře a na podzim. Kurz je určen absolventům kurzu ZZA z předchozích let (doporučen je všem, kteří absolvovali kurz ZZA před více než dvěma roky) i tento kurz je kombinovaný – (4 hodiny e-learningu + 8 hodin prezenčně). Cena vzdělávací akce je 1650,– Kč. V ceně není zahrnuto stravování.

Oba výše uvedené kurzy jsou otevřeny pro jednotlivé zájemce.

Zájemci o tyto akce prosím vyplňte dotazník na uvedené kontaktní údaje Vám včas zašleme pozvánku na vybranou akci.

  1. Kurz Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky – kombinovaná forma (10 hodin e-learningu + 14 hodin prezenčně ve formě dvou akcí 5,5 + 8,5 hodinová akce nebo 1,6 denní pobytová akce kompaktní). Cena vzdělávací akce je 2100,– Kč na osobu. V ceně není zahrnuto stravování, ani případné ubytování.

Kurz ZNZZ nabízíme pouze skupinám – jedna skupina = 10 – 12 osob. Kurz je možné připravit pro jednu nebo více skupin. Poptávka na ppp@mimoni.cz.

28.04.2016: Kurz ZDRAVOTNÍK podzim 2016

Další maloformátový kurz ZDRAVOTNÍK (pro 12 osob) plánujeme na podzim 2016. Zájemci o zaslání závazné přihlášky mohou vyplnit formulář.

Kurz je akreditovaný MŠMT jako Zdravotník zotavovacích akcí dle vyhlášky 106/2001 Sb.

Termín první prezenční akce plánujeme na 7. – 8. 10 2016 Termín druhé prezenční akce plánujeme na 4. – 6. 11. 2016

11.04.2016: Kurz ZDRAVOTNÍK - jaro 2016 je za námi

V neděli 10.4. skončil další maloformátový kurz ZDRAVOTNÍK – určený zájemcům z řad široké veřejnosti. Fotografie a hodnocení účastníků si můžete prohlédnout zde (Z1) a zde (Z2).

Další kurz pro veřejnost otevíráme na podzim 2016. Zájemci o zaslání pozvánky mohou vyplnit tento formulář.

04.03.2016: Kurz ZDRAVOTNÍK (zdravotník zotavovacích akcí) - jaro 2016 - otevřen

Stejně jako na podzim 2015 se jarní turnus kurzu podařilo naplnit. Připravujeme opět „maloformátový kurz“ tentokrát máme 10 účastníků.

V kurzu jsou ještě dvě volná místa, přihlášky přijímáme do 10.3. 2016.

Pro zaslání přihlášky vyplňte prosím tento formulář.

Další turnus kurzu opět pro skupinu 10 – 12 frekventantů budeme nabízet na podzim – září, říjen 2016.

08.01.2016: Kurz ZDRAVOTNÍK (Zdravotník zotavovacích akcí)

Termíny jarního kurzu ZDRAVOTNÍK:

Termín první prezenční akce: 18. – 19. 3. 2016 Termín druhé prezenční akce: 8. – 10. 4. 2016

Kurz je akreditovaný MŠMT jako Zdravotník zotavovacích akcí dle vyhlášky 106/2001 Sb.

Pozvánka s podrobnými informacemi ke stažení zde.

Zájemci o zaslání přihlášky prosím vyplňte tento formulář.

Zde a zde si můžete prohlédnou fotografie a tady přečíst dojmy – hodnocení účastníků z posledního kurzu (podzim 2015).

20.12.2015: PF 2016

Krásné a klidné vánoční svátky našim spolupracovníkům, kamarádům, příznivcům a všem lidem dobré vůle. Do roku 2016 pak hodně elánu, zdraví, radosti, lásky a úspěchů. Autorkou letošního PF je Verča Boháčová. Děkujeme :-)PF 2016

20.12.2015: Kurz Zdravotník - jaro 2016

Pokud nevíte, co si nadělit pod stromeček, či hledáte to správné novoroční předsevzetí, co si takhle nadělit účast na prožitkovém kurzu první pomoci? :-)

Termíny jarního kurzu ZDRAVOTNÍK jsou již známé:

Termín první prezenční akce: 18. – 19. 3. 2016 Termín druhé prezenční akce: 15. – 17. 4. 2016

Pozvánka s podrobnými informacemi ke stažení zde.

Zájemci o zaslání přihlášky prosím vyplňte tento formulář.

20.12.2015: Průběh a výsledky soutěže OPVK o nejlepší produkt z projektů

O tom, co se dělo v průběhu soutěže a jak to celé dopadlo, jsme informovali na našem Facebooku.

Pro zájemce možno shlédnout zde a zde.

19.11.2015: Hlasování v soutěži projektových výstupů programu OPVK

Pokud patříte mezi příznivce našeho projektu a považujete naše metodické materiály za zdařilé a použitelné, budeme rádi, když nás ohodnotíte v soutěži MŠMT o nejlépe hodnocené produkty. Prvním hodnotícím kritériem, který MŠMT stanovilo, je počet hvězdiček, až na druhém místě je počet hodnotících :-).

Děkujeme.

Podrobnější informaci o tom, jak hlasovat, a kde uvádíme na našem Facebooku.

30.10.2015: Základy první pomoci - kurz POUČENÝ (pro sborovnu)

Konkrétní termíny pro tyto kurzy nevypisujeme. Jedná se o formát pro sborovnu. Kurz je možné realizovat v jedné nebo ve dvou skupinách (velikost jedné skupiny je 10 – 12 osob; při dvou skupinách se tedy jedná o 20 – 24 účastníků).

Kurz je akreditován v systému DVPP MŠMT jako kurz Základy první pomoci – kurz POUČENÝ – Č.j.: MSMT- 42510/2013–1–956.

V případě zájmu o uspořádání kurzu nás prosím kontaktujte. Těšíme se na spolupráci.

Více informací v tomto letáku.

27.10.2015: Kurz ZDRAVOTNÍK

Podzimní kurz ZDRAVOTNÍK je minulostí. Co se dělo? A jak jsme se měli? Máte-li chuť můžete se podívat sem a také sem.

Základní informaci o tomto kurzu najdete v tomto informačním letáku.

Další kurz budeme realizovat na jaře (březen – duben 2016) zájemci o podrobnou informaci = pozvánku na kurz – prosím vyplňte tento formulář.

Pozvánka na akci, v níž bude upřesněn termín, bude k dispozici na přelomu kalendářního roku 2015/2016.

Zájemcům, kteří vyplní formulář jí zašleme na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.

27.10.2015: Metodické materiály projektu PPP na stránkách MŠMT

MŠMT zveřejnilo v květnu 2015 na svých stránkách odkaz na metodické materiály určené pro vzdělávání v první pomoci ve školách. Informace je umístěna zde.

27.10.2015: Prezentace projektu na konferenci 2.GG OPVK v Jihočeském kraji

Koncem září jsme prezentovali úspěšně realizovaný projekt a jeho výstupy v Českých Budějovicích na závěrečné konferenci 2. globálních grantů OPVK. Více informací a pár fotografií najdete zde.

07.09.2015: Kurz ZDRAVOTNÍK - podzim 2015

KURZ JE NAPLNĚN!

Další kurz plánujeme na jaře (březen/duben).

26.07.2015: Změna úložiště pro DVD přílohy našich výstupů

Na základě upozornění jednoho zájemce o materiály jsme zjistili, že DVD přílohy k našim metodickým příručkám nejdou stáhnout. Nejsme si jistí, jak dlouho tento stav trval a všem, kteří se k výstupům nemohli dostat, se omlouváme.

Ukázalo se, že zvolené úložiště pro DVD obsah nebylo vybráno dobře, protože po určitém objemu stažených dat další stahování zablokovalo.

Zvolili jsme proto úložiště nové a materiály v komprimovaném formátu ZIP jsme nahráli na náš Google disk. Věříme, že tentokrát již k žádným potížím nedojde, pokud ano, prosím informujte nás.

S přáním hezkého léta

Tým PPP-MIMONI

01.05.2015: Kurz ZDRAVOTNÍK - podzim 2015

První kurz který plánujeme realizovat po ukončení projektu je kurz ZDRAVOTNÍK.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ i SŠ, ale i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti.

Kurz proběhne na začátku školního roku 2015/2016.

Informaci o plánovaném kurzu najdete v tomto letáku. Zájemci o závaznou přihlášku vyplňte prosím formulář pod odkazem dole v informačním letáku.

19.12.2014: PF 2015

Všem absolventům kurzů, členům projektového týmu, příznivcům, přátelům a známým, jakožto i náhodným návštěvníkům webu přejeme krásné Vánoce a všestranně příznivý rok 2015.

Buďte IN :-)! PF2015

15.11.2014: Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu

12.12. od 9.30. se koná závěrečná konference, s prezentací výstupů našeho projektu. Program konference proběhne v dopoledním a odpoledním bloku. K účasti na konferenci ne nutné se přihlásit. Přihlášky posílejte na ppp@mimoni.cz, v přihlášce upřesněte, o který programový blok máte zájem.

pozvanka – konference

18.10.2014: Záverečná konference projektu

Závěrečná konference projektu s prezentací projektových výstupů se bude konat 12. prosince ve školicím středisku v Hlavatcích. Všichni absolventi našich vzdělávacích akcí jsou srdečně zváni.

18.10.2014: Poslední kurz ZDRAVOTNÍK

Minulý víkend jsme ukončili třetí a poslední z kurzů ZDRAVOTNÍK realizovaných v našem projektu. Rozdali jsme dalších 19 odvědčení zdravotníků zotavovacích akcí.

Všem úspěšným absolventům blahopřejeme.

18.10.2014: PPP pro nepedagogické pracovníky

Posledními vzdělávacími akcemi tohoto roku (a taktéž tohoto projektu) budou dva kombinované kurzy pro nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Účast byla nabídnuta nepedagogickým pracovníkům v celém Jihočeském kraji.

Termíny prezenčních seminářů těchto kurzů jsou 20.11. (1. kurz) a 10.12. (2. kurz).

V kurzu 1 zbývá posledních několik volných míst, v kurzu 2 je zatím přihlášeno jen několik účastníků.

Zájemci z řad nepedagogických pracovníků se mohou přihlásit na e-mailu ppp@mimoni.cz.

18.10.2014: BOZP - základy první pomoci

V průběhu listopadu se uskuteční 17 školení pro malé skupiny nepedagogických pracovníků. Jedná se o 4 hodinová školení základů první pomoci, vedená našimi ŠKOLITELI. Školení budou realizována na školách v okresech Tábor, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec a Strakonice.

05.10.2014: Prožitkový kurz první pomoci pro nepedagogické pracovníky škol

Vzhledem k tomu, že do řešení zdravotních problémů žáků se kromě učitelů zapojují často o nepedagogičtí pracovníci, nabízíme prožitkový kurz s podporou e-learningu i jim.

Budeme realizovat dva 13 hodinové kurzy (6 hodin EL – podpora + 7 hodinový prožitkový seminář), každý pro 18 – 20 účastníků.

  • Seznámíme Vás s tím „o čem dnes první pomoc je“ a možná vyvrátíme některé mýty – „o čem to dnes není… anebo možná ani nikdy nebylo“. Oblast urgentní medicíny se totiž poměrně rychle rozvíjí, postupy, které znáte, často ještě z branné výchovy z dob školní docházky, již tak úplně neplatí.
  • Naučíme vás účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony – vše v souladu s aktuálně platnými postupy pro poskytování laické první pomoci), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví žáků, kolegů, ale i členů vaší rodiny či dalších lidí ve vašem okolí.

NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE NA E-MAILU ppp@mimoni.cz.

17.08.2014: Podzimní vlna kurzů

Prázdniny se přehouply do poslední čtvrtiny a nový školní rok je za dveřmi. Blíží se poslední vlna kurzů našeho projektu. Máme posledních několik volných míst v posledním kurzu ZDRAVOTNÍK a volná místa v kurzech První pomoc prožitkem pro nepedagogické pracovníky.

17.08.2014: Pilotní kurz školitel je za námi

Poslední konzultací jsme ukončili prezenční část kurzu ŠKOLITEL, který byl v rámci našeho projektu pilotním kurzem. Frekventanty kurzu čeká ještě školení první pomoci v rámci BOZP (kde budou figurovat v roli školitelů)a pak také pilotáž metodik pro výuku PP na školách. Blahopřát a předávat osvědčení budeme až na závěrečné konferenci projektu – v prosinci 2014.

02.06.2014: Vzdělávání nepedagogických pracovníků škol v první pomoci

V posledním čtvrtletí letošního (kalendářního) roku plánujeme vzdělávací aktivity rozšířit o akce pro nepedagogické pracovníky škol. V nabídce je základní 4 hodinové školení první pomoc v rámci BOZP a rozšířené kombinované školení PPP pro nepedagogické pracovníky (kombinace e-learningu a prezenčního prožitkového semináře).

Zájemci o tyto vzdělávací akce mohou projevit zájem na adrese ppp@mimoni.cz.

Kapacita je, jako na všech našich kurzech realizovaných v rámci projektu, omezená.

11.05.2014: Období květen - srpen v realizaci našeho projektu

V nadcházejícím období se projektové aktivy zaměří poněkud jiným směrem. V období květen – srpen proběhne 2. a 3. konzultace kurzu ŠKOLITEL a také třetí setkání odborného týmu projektu – BRAINSTORMING 3. Pozornost bude v tomto období věnována zejména tvorbě nového obsahu, přípravě vzdělávacích akcí pro nepedagogické pracovníky,přípravě metodik pro výuku žáků, tvorbě koncepce pro vzdělávání pracovníků škol v oblasti první pomoci a dalších projektových výstupů.

Třetí a poslední vlna kurzů nás čeká v období září – listopad.

11.05.2014: Ukončení jarní vlny kurzů pro pedagogy

S blížícím se koncem školního roku jsme ukončili také realizaci jarní vlny kurzů v našem projektu. V období leden – květen proběhlo 5 kurzů POUČENÝ a jeden kurz ZDRAVOTNÍK. Krátké informace o všech akcích a fotodokumentaci naleznete pod záložkou STALO SE, dojmy absolventů všech ukončených kurzů pak pod záložkou HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ.

Velmi nás těší, že v naprosté většině pedagogové, kteří se ke vzdělání přihlásí (popř. jsou přihlášení vedením školy), vzdělání dokončí a stávají se tak úspěšnými absolventy.

Všem úspěšným absolventům našich kurzů blahopřejeme!

23.04.2014: Sláva, fotky už nám fungují :-)

Chyba byla opravena, takže se brzy můžete pokochat fotkami z dubnových kurzů – pod záložkou STALO SE.

19.04.2014: Doplnění obsahu záložky FAQ

Na brainstormingovém setkání týmu na konci března připravili zdravotničtí lektoři a metodici obsah záložky FAQ. Uveřejňujeme zde některé z často kladených dotazů, či spíše silně zakořeněných mýtů. Záložka je určena spíše návštěvníkům z řad hostů našeho webu. Naši frekventanti mají k dispozici obsah mnohem podrobněji zpracovaný v e-learningu.

19.04.2014: Omluva - fotodokumentace

Omlouváme se absolventům našich kurzů za to, že se zdržuje uveřejnění fotek z kurzů. Porucha není „na našem přijímači“… Jedná se o chybu na serveru, kde je náš web umístěn. Díky této chybě se při nahrávání fotografií fotky poškodí. Čekáme na vydání balíčku s opravami. Jakmile bude opraveno, fotografie nahrajeme.

26.03.2014: Kurzy jarní vlny

V období březen – květen 2014 proběhne jarní vlna kurzů. V této vlně budeme realizovat 4 kurzy úrovně POUČENÝ, 1 kurz úrovně ZDRAVOTNÍK (již má první konzultaci za sebou) a druhé setkání pilotního kurzu ŠKOLITEL. Termíny i místo konání jednotlivých kurzů naleznete pod záložkou Termíny. Po termínu konání jednotlivých prezenčních akcí kurzů budou pod záložkou Stalo se přibývat fotografie i hodnocení účastníků kurzů.

26.03.2014: Brainstorming 2 je za námi

Máme za sebou velmi intenzivní a pevně věříme že pro všechny zúčastněné také velmi pohodový a příjemný víkend. Hlavní náplní bylo natáčení filmového materiálu pro nová videa do e-learningu. Kromě toho se podařilo připravit jarní vlnu kurzů a zapracovat na připravě metodik pro výuku PP na školách. Všem zúčastněným děkujeme za to, že přijeli a odvedli velký kus opravdu dobré práce. Velký dík patří novým členům našeho projektového týmu – filmařskému triu ve složení Vojta Filčev, Honza Pivoňka a Pepa Mašek, za to, že do týmu krásně zapadli, a že se nám s nimi pracovalo opravdu dobře! Ochutnávka fotek je ve fotogalerii pod záložkou Stalo se a na nová videa v e-learningu se můžeme těšit zhruba začátkem prázdnin.

18.03.2014: Brainstorming 2

Tento víkend – 21.3. – 23.3. 2014 se koná druhé pracovní setkání projektového týmu – Brainstorming 2. Metodici, supervizoři a lektoři kurzů se budou podílet na natáčení nových videí do e-learningu. Nová videa se v e-learningu objeví do června 2014.

03.03.2014: Vzdělávání pedagogů v projektu PPP - PAMATUJ - POSKYTNI - PŘEDÁVEJ

Přes to, že se rozbíhá teprve druhá (jarní) vlna kurzů pro pedagogy, můžeme v tuto chvíli konstatovat, že zájem o tento typ kurzů je skutečně značný. Všechny zbývající termíny (pro podzim 2014) jsou již závazně zamluvené. Několik volných míst pro pedagogy je již pouze v podzimním kurzu ZDRAVOTNÍK.

Zájem pedagogů i vedoucích pracovníků škol o tyto kurzy nás velmi těší a za projevenou důvěru všem zájemcům děkujeme.

13.02.2014: Spuštění nového e-learningu

V těchto dnech spouštíme nový e-learning. Tlačítko e-learning v horním liště stránky je již napojené na nový systém. Účastníci kurzů, kteří absolvovali naše kurzy do 31.1. 2014 mají přístup do starého systému. Mohou svůj přístup používat dál, došlo však ke změně v cestě přístupu ke stránce přihlášení do systému. Do svého přístupu se absolventi již ukončených kurzů dostanou přes tlačítko Projekt OPVK 2011/2012 v levé svislé liště a tlačítko e-learning které je na této stránce, nebo přes odkaz který jsme zřídili na stránce pro přihlášení do e-learningu.

11.02.2014: Jarní ZDRAVOTNÍK je naplněn

Jarní termín kurzu ZDRAVOTNÍK je naplněn do posledního místa. Pro velký zájem o tento typ kurzu zvažujeme uspořádání ještě jednoho kurzu ZDRAVOTNÍK v podzimním termínu. Zájemci o tento typ kurzu se mohou předběžně přihlásit na podzimní termín tohoto kurzu, kde ještě několik volných míst je. Předběžné přihlášení je možné na ppp@mimoni.cz.

10.02.2014: Akreditace akcí DVPP

Řízení ve věci akreditace kurzů POUČENÝ a ZDRAVOTNÍK bylo ukončeno. Obě akce jsou akreditované v systému DVPP.

10.02.2014: Proběhl ŠKOLITEL 1

Prvním setkáním o víkendu 8.2. – 9.2. jsme zahájili realizaci posledního typu našich kurzů. V Hlavatcích proběhl 1. seminář kurzu ŠKOLITEL.

22.01.2014: Několik volných míst v kurzu POUČENÝ

V kurzu POUČENÝ, který připravujeme pro MŠ a ZŠ Husova, Tábor je několik málo volných míst pro jednotlivé zájemce. V případě zájmu pište prosím na e-mail ppp@mimoni.cz. Termíny prezenčních akcí tohoto kurzu naleznete v záložce Termíny.

22.01.2014: Jarní kurz ZDRAVOTNÍK - poslední 2 volná místa

Jarní termín kurzu ZDRAVOTNÍK (1. setkání – ZDRAVOTNÍK 1 – 28.2. – 1.3.; 2. setkání – ZDRAVOTNÍK 2 – 11.4. – 13.4. 2014) je téměř naplněn, zbývají poslední 2 volná místa. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese ppp@mimoni.cz. Další zájemci o tento druh kurzu se mohou průběžně předběžně hlásit – tj. zasílat e-mail s informací, že mají o kurz zájem na adresu výše uvedené adrese. Všem předběžně přihlášeným zašleme koncem léta e-mailem informace o příštím kurzu ZDRAVOTNÍK, který plánujeme realizovat na podzim 2014.

25.12.2013: Příprava obsahu záložky FAQ - PP

V této záložce budou obsaženy často kladené otázky, týkající se problematiky poskytování laické první pomoci, a samozřejmě také odpovědi na ně. Otázky je možné zasílat na mail ppp@mimoni.cz. Metodici projektu, na základě Vašich podnětů, budou vytvářet a průběžně doplňovat tuto záložku.

25.12.2013: Zprovoznění záložky Termíny

V záložce termíny najdete termíny všech akcí plánovaných pro 2. pololetní školního roku 2013/2014.

09.12.2013: Ukončení podzimní vlny kurzů

Víkendem na přelomu prosince jsme ukončili podzimní vlnu kurzů, v níž jsme realizovali 3 kurzy úrovně POUČENÝ a jeden kurz úrovně ZDRAVOTNÍK. Další vlna kurzů se rozeběhne hned na začátku roku 2014. Všem příznivcům PPP přejeme do té doby klidný adventní čas a krásné svátky.

09.11.2013: Kurz ŠKOLITEL

Všichni zájemci, kteří podali přihlášku do kurzu ŠKOLITEL (v rámci etapy přípravy projektu) budou v průběhu listopadu osloveni a informování o průběhu tohoto kurzu. Kurz bude zahrnovat 3 konzultace, první z nich je plánována na únor 2014.

09.11.2013: Kurz ZDRAVOTNÍK - podzim 2013.

V rámci první vlny kurzů – podzim 2013 organizujeme i jeden ze 3 plánovaných kurzů úrovně ZDRAVOTNÍK. První konzultaci tohoto kurzu mají již frekventanti za sebou (více v sekci STALO SE), na druhé setkání se sejdou na přelomu listopadu a prosince.

09.11.2013: Kurzy POUČENÝ - podzim 2013

V průběhu října jsme realizovali první 3 kurzy úrovně POUČENÝ. Celkově budeme v rámci projektu realizovat 10 kurzů této úrovně. Zbylých 7 kurzů se bude konat v roce 2014. Kurzy POUČENÝ organizujeme ve formátu pro sborovnu.

Fotodokumentaci (a brzy i dojmy prvních absolventů) najdete pod záložkami STALO SE a HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ.

09.11.2013: Brainstroming 1

Počátkem října proběhlo první brainstormingové setkání týmu, při němž byla naplánovaná realizace kurzů pro období říjen – únor 2013. Více o setkání v sekci Stalo se.

09.11.2013: 1. 9. 2013 - Zahajujeme projekt

K 1. 9. 2013 byl zahájen projekt První pomoc prožitkem – PAMATUJ – POSKYTNI – PŘEDÁVEJ.